Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

De wortels van de VVP zijn te vinden bij de oprichting van de ‘delegatie van de bestendige deputaties van het Rijk’. Deze ‘delegatie’ had als doel het overleg aan te gaan met de hogere overheid. In 1973 besloten de (toenmalige negen) Belgische provincies hun gemeenschappelijke belangen te behartigen door een eigen Vereniging op te richten: de Vereniging van de Belgische Provincies.

De Voorzitters van deze Vereniging waren:

 • Leopold GILLON (prov. West-Vlaanderen);
 • Richard BONZI (prov. Namen);
 • Hendrik OLIVIER (prov. West-Vlaanderen).

De staatshervorming van de jaren ’80 met de bevoegdheidsoverdracht van het federale niveau naar de gemeenschappen en gewesten had ingrijpende gevolgen voor de werking van de provincies. Een beknopt historisch overzicht getuigt daarvan. De unitaire Vereniging bleek niet langer meer in staat te zijn om zowel Vlaamse als Waalse problemen te behartigen. Een regionalisering van de Vereniging drong zich op!

Op 27 maart 1991 stichtten de Vlaamse provincies en de Vlaamse raadsleden van de provincie Brabant een aparte vzw: de Vlaamse Vereniging van Provincies.

In 1995, na de oprichting van de provincie Vlaams-Brabant op 1 januari 1995, kreeg de Vereniging haar huidige benaming: ‘Vereniging van de Vlaamse Provincies’ (VVP).

Artikel 6 van de VVP-statuten stelde dat de 5 Vlaamse provincies lid zijn van de VVP.

De eerste Voorzitter van de VVP was de heer Jan VALLAEYS, prov. Oost-Vlaanderen, (1991-1995).

 Hij werd opgevolgd door :

 • de heer Ferdinand PEUTEMAN, prov. West-Vlaanderen, (1995-2000)
 • de heer Johan BEKE, prov. Oost-Vlaanderen, (2001-2003)
 • de heer Jan DURNEZ, prov. West-Vlaanderen, (2003-2006)
 • de heer Jos GEUENS, prov. Antwerpen, (2006-2009)
 • mevrouw Hilde BRUGGEMAN, prov. Oost-Vlaanderen, (2010-2013)
 • de heer Marc VANDEPUT, prov. Limburg, (2013-2016)
 • de heer Luk LEMMENS, prov. Antwerpen, '2013-....)

 

Huidig bestuur

De huidige VVP-voorzitter is de heer Luk LEMMENS (prov. Antwerpen).

Politiek en beleidsmatig wordt de VVP-Voorzitter bijgestaan door:

 • een Algemene Vergadering die minstens jaarlijks in zitting bij elkaar komt;
 • een Raad van Bestuur die maandelijks bij elkaar komt;
 • en een dagelijks bestuur of het bureau dat eveneens maandelijks bij elkaar komt.

Huidige samenstelling van het VVP-bureau:

 • Luk LEMMENS, voorzitter, gedeputeerde, Antwerpen
 • Hilde BRUGGEMAN, ondervoorzitter, gedeputeerde, Oost-Vlaanderen (erevoorzitter VVP, 2010-2013)
 • Ludwig VANDENHOVE, gedeputeerde, Limburg
 • Carl VEREECKE, penningmeester, gedeputeerde, West-Vlaanderen
 • Kris GEYSEN, provincieraadsvoorzitter, Antwerpen
 • Alexander VERCAMER, adviserend lid, gedeputeerde Oost-Vlaanderen en voorzitter College van Gedeputeerden
 • Ludwig CALUWE, gedeputeerde, Antwerpen
 • Monique SWINNEN, gedeputeerde, Vlaams-Brabant
 • Myriam VANLERBERGHE, gedeputeerde, West-Vlaanderen
 • Marc VANDEPUT, adviserend lid, provincieraadslid, Limburg (erevoorzitter VVP, 2013-2016)
 • Stefanie VINZENT, VVP-secretaris
 • Raymond VAN LOOCK, VVP-directeur

 

Association des Provinces wallonnes

Aan Waalse zijde werd begin ‘90 de ‘Association des Provinces wallonnes’ opgericht. Het contactadres van deze vereniging is:

Rue de l'armée Grouchy, 20 te 5000 Namur
Tel. 081/74 56 74
Fax : 081/74 55 92
E-mail: info@apw.be; www.apw.be