Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Directie:

Raymond VAN LOOCK, directeur
raymond.vanloock@vlaamseprovincies.be

(02) 508 13 21

  

Secretariaat:

Stefanie VINZENT, secretaris
stefanie.vinzent@vlaamseprovincies.be

(02) 508 13 28

 

Lieve DE SCHRIJVER, secretariaatsmedewerkster                                                                        lieve.de.schrijver@vlaamseprovincies.be

(02) 512 11 52

 

Staf:

Stijn HUYSVELD, stafmedewerker toerisme, mobiliteit, provinciale recreatie- en groendomeinen, erfgoed, ICT en e-government                                                                                    stijn.huysveld@vlaamseprovincies.be

(02) 508 13 23

 

Brent ROOBAERT, stafmedewerker milieu, integraal waterbeleid, ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning
brent.roobaert@vlaamseprovincies.be

(02) 508 13 25

 

Het provinciaal onderwijs wordt opgevolgd door POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen)

  • Voorzitter: Inga Verhaert, gedeputeerde provincie Antwerpen
  • Directeur: Griet Mathieu