Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

 

Event: betere samenwerking voor de transitie naar een koolstofarme samenleving


Samenvatting:

Wat: event in de vorm van een studienamiddag

Waar: Herman Teirlinck gebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel, zaal “Toots Tielemans” (01.43)

Wanneer: donderdag 21 december 2017, 14:00 tot 18:00 uur

 

Achtergrond:

Flux50 en Minaraad hebben beslist samen te werken binnen het kader van de “Transitie naar een koolstofarme samenleving in Vlaanderen”, en dit in de vorm van een reeks events.

In het nieuwe internationale klimaatakkoord van Parijs hebben zowel industrielanden als ontwikkelingslanden zich ertoe geëngageerd om de opwarming van de aarde te temperen tot 2°. Uit de berekeningen van het Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC) blijkt dat dit doel met zich meebrengt dat we tegen het midden van deze eeuw tot 70% minder broeikasgassen moeten uitstoten dan in 2010. Tegen 2100 zou er een volledige eliminatie van deze uitstoot nodig zijn. De daartoe benodigde transitie kan maar gerealiseerd worden door samenwerking tussen alle overheden en alle betrokken stakeholders. De uitdagingen hierbij liggen immers niet alleen in technologie, innovatie of economische modellen. Evengoed moeten we anders kijken naar vaardigheden op de werkvloer, mobiliteit, volksgezondheid, distributie van goederen en diensten en governance.

 

Inhoud van dit event:

Met dit eerste event focussen Flux50 en Minaraad dan ook op de aspecten organisatie en governance, in de transitie naar een koolstofarme samenleving. Vanuit de verschillende betrokken beleidsniveaus – van Europees tot federaal, Vlaams, provinciaal tot het lokale niveau – wordt toegelicht hoe er op dit moment en in de toekomst aangekeken wordt tegen de transitie, en hoe men de samenwerking ziet met andere beleidsniveaus en stakeholders.

 

Agenda:

Ø  Intro – Spreker(s): Stefanie Corens en Ariane Decramer, Minaraad en flux50 - 14:00 tot 14:15u

Ø  Europese doelstellingen, acties en plannen 2030 en 2050 – Spreker(s): Europese Commissie – 14:15 tot 14:35u

Ø  Federaal en intra-Belgische energiebeleid (ENOVER + Pact) – Spreker(s): Nancy Mahieu, FOD Economie – 14:35 tot 14:55u

Ø  Vragen en debat – 14:55 tot 15:10u

Ø  De rol van de Vlaamse overheid in de transitie naar een koolstofarme samenleving – Spreker(s): Saartje Swinnen, Departement Omgeving – 15:10 tot 15:30u

Ø  Hoe ondersteunt het Vlaamse innovatiebeleid de transitie naar een koolstofarme samenleving – Spreker(s): Lut Bollen, Departement EWI – 15:30 tot 15:50u

Ø  Vragen en debat – 15:50 tot 16:00u

Ø  Hoe kunnen provincies de transitie faciliteren?  – Spreker(s): Elsie Haertjens, Provincie Oost-Vlaanderen – 16:00 tot 16:20u

Ø  Leuven 2030 als inspirerend voorbeeld van lokaal stakeholdersoverleg om steden klimaatneutraal te maken – Spreker(s): Katrien Rycken, Leuven 2030 – 16:20 tot 16:40u

Ø  Vragen en debat – 16:40 tot 16:50u

Ø  Wrap up – 16:50 tot 17:00u

Ø  Netwerkreceptie – 17:00 tot 18:00u

 

Deelname is gratis, mits voorafgaande inschrijving.

Om in te schrijven, klik hier.