Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Het meerjarig financieel kader 2021-2027 en de EU-financieringsprogramma’s 2021-2027: Informatie- en consultatiesessie

Op 2 mei j.l. publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een meerjarenbegroting (MFK) van de EU voor de periode 2021-2027. Einde mei / begin juni zal de Commissie de specifieke wetgevende voorstellen publiceren van de EU-financieringsprogramma’s 2021-2027. Deze geven een beleidsmatige invulling aan het MFK en hebben betrekking op de werkgebieden van een brede waaier van belanghebbenden in Vlaanderen.

Daarom nodigen VLEVA en het Departement Buitenlands Zaken u graag uit op een open informatie- en consultatiesessie op dinsdag 26 juni.

Schrijf u snel in via deze link!

 

Programma

  • 9u30: Registratie en ontvangst met koffie

  • 9u45: Verwelkoming door VLEVA

  • 9u50: Johan Ureel (DG BUDG, Europese Commissie) over het MFK-voorstel

  • 10u30 Q&A

  • 10u45: Hendrik Theunissen (Adjunct-kabinetschef van de minister-president en minister voor Buitenlands beleid, Geert Bourgeois), aandachtspunten van de Vlaamse Regering

  • Aansluitend mogelijkheid om uw eigen inzichten te delen en Q&A

  • 12u00: Broodjeslunch

  • 13u00: Einde event

Dit event is dé kick-off voor het MFK-proces in Vlaanderen. Eind juni, maar vooral begin september organiseren we thematische sessies rond de sectorvoorstellen. Ook hier bent u van harte welkom.

 

Praktisch

U mag deze uitnodiging zeker ook doorsturen naar mensen in uw netwerk.

Vragen? Neem dan zeker contact op met Nand De Klerck!

nand.deklerck@vleva.eu
02 737 14 36