Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Inspiratiedag ‘Kunst en het veranderende landschap’

De Nieuwe Opdrachtgevers en de Kunstcel van het Departement Cultuur, Jeugd en Media nodigen u uit op ‘Kunst en het veranderende landschap’: een inspiratiedag met kunstenaars, (inter)nationale experts en lokale actoren rond de mogelijkheden van kunst in het veranderende landschap van Vlaanderen.

De aanleiding voor deze inspiratiedag vormt een projectvoorstel van de Duitse kunstenaar Michael Beutler. Dit project werd in opdracht van Arpia en onder begeleiding van de Nieuwe Opdrachtgevers in Herzele ontwikkeld. Het werk raakt aan veel aspecten die we in verband kunnen brengen met de veranderingen die het landschap ondergaat.

Op de inspiratiedag komen volgende vragen aan bod:  

  • Wat betekent de spanning tussen stad en platteland voor de toekomst van het landschap en de open ruimte in Vlaanderen?
  • Hoe zou het cultuurlandschap voor ons best verder evolueren?  
  • Hoe kijkt de kunstenaar vandaag naar deze veranderingen?  
  • Hoe kunnen verschillende perspectieven elkaar vinden?
  • Waar kan kunst een rol spelen in het benaderen, begrijpen en al dan niet ingrijpen op het landschap?

Een brede waaier aan perspectieven op het landschap komen tijdens de inspiratiedag aan bod. In de voormiddag starten we met landschapsexpert, prof. Em. Marc Antrop (B). Hij kent als geen ander de processen en geschiedenissen die het landschap maken tot wat het vandaag is. Katja Assmann (D) toont ons vanuit haar eigen ervaring als curator van Urbane Künste Ruhr, een waaier aan inspirerende voorbeelden over de manier waarop kunstenaars inspelen op het veranderende landschap. Daarna volgt een gesprek met de sprekers. Tom Van Gestel (NL),  commentator en expert kunst in de Publieke ruimte, schuift aan. 

In de namiddag vertelt Michael Beutler (D) zelf over zijn werk in Herzele dat hij ontwikkelde in opdracht van Arpia. Bert Barla, projectmedewerker omgevingskwaliteit, vertelt over de werking van de Vlaamse Landmaatschappij. Daarna laten we Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck aan het woord over het vraagstuk van de ‘open ruimte’-in Vlaanderen.

Tot slot zetten we de gastsprekers samen en laten we deze verschillende stemmen, samen met het publiek verder na denken over de mogelijkheden van kunst in het veranderende landschap van Vlaanderen.

Thérèse Legierse, directeur van De Nieuwe Opdrachtgevers, modereert de dag.


Programma

09.30 u.        

Onthaal

10.00 u.

Welkom

10.10 u.

Lezing van Prof.em. Marc Antrop, UGent

11.00 u.

Lezing van Katja Assmann, directeur ZKR (Zentrum für Kunst und öffentlichen Raum) Berlijn

11.40 u.

Gemodereerd panel met Tom Van Gestel

12.30 u.

Lunch

13.30 u.

Lezing van Michael Beutler, kunstenaar / project Herzele

14.00 u.

Lezing van Bert Barla, VLM

14.20 u.

Lezing van Leo van Broeck, Vlaams Bouwmeester

14.40 u.

Pauze

15.00 u.

Gemodereerd panel met alle sprekers

16.20 u.

Afsluitende receptie

 


Praktisch


Wanneer en waar

Donderdag 8 november 2018 van 9.30 u tot 16.30 u, in de Beursschouwburg - A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel


Voertaal

Engels en Nederlands (er is simultaanvertaling voorzien)

 

Bijdrage

We vragen een bijdrage van 25 euro. Studenten en kunstenaars betalen 15 euro. Lunch is voorzien. Te storten op De Nieuwe Opdrachtgevers BE98 0014 6282 7593. Als u een factuur wenst, sturen we die graag op. De inschrijving is geldig van zodra de betaling gestort is.

>> Inschrijven

 

In het kader van de inspiratiedag organiseert De Nieuwe Opdrachtgevers een uitstap in het gezelschap van Michael Beutler naar de site in Herzele op woensdag 7 november van 13 u. tot 17 u. Meer informatie