Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

De opleiding wil een cultuur voor gebiedsgericht werken ontwikkelen en instrumenten aanreiken oim aan de slag te gaan. De opleiding is expliciet gericht op het aanpakken van ontwikkelingen die de gemeentegrenzen overstijgen.  De Vlaamse open ruimte heeft immers nood aan kwaliteitsinjecties die gedragen worden op alle bestuurlijke niveaus. Tijdens het vijfdaagse vormingstraject zoomen we in op de verschillende projectfases en het procesmanagement van gebiedsgerichte projecten. De opleiding heeft aandacht voor praktijk en theorie en omvat een terreinbezoek. De belangrijkste invalshoek is die van de ruimtelijke planning. Ook aanverwante disciplines (milieu, mobiliteit, economie, landschapsontwikkeling en bestuurskunde) komen aan bod. 
 

Voor meer informatie: klik hier.

Om je in te schrijven: klik hier.