Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Welke toekomst voor onze bossen?

Graag nodigen wij u uit voor een colloquium dat tot doel heeft om bosgebruikers, beleidsmakers, verenigingen en natuurbeschermingorganisaties alsook het grote publiek, samen te brengen om te debatteren over "welke bossen we willen in de toekomst.” Op 21 maart staan in het 'Hôtel de Région' in Rijsel (FR) meer dan een dozijn internationale experts, wetenschappers en politici klaar om hun mening te uiten en uw vragen te beantwoorden.


Zal aanwezig zijn: 

• Hervé LEBOULER, hoofd van het bosnetwerk bij Nature Environnement, lid van PEFC International en lid van de Economische, Sociale en Milieuraad

• Mario SAINT LAURENT, vertegenwoordiger van de groep “une forêt de possibilités” (Quebec)

• Antoine d'AMÉCOURT, voorzitter van FRANSYLVA en CNPF

• Frederik VAES, directeur van het departement Leefmilieu Brussel

• Bertrand SERVOIS, voorzitter van het UCFF

• Kris VERHEYEN, professor Ecologie en Bosbeheer aan de Universiteit van Gent (BE)

• Paul-Emmanuel HUET, directeur van PEFC Frankrijk

• Maxime LEONET, burgemeester van de gemeente Daverdisse

• Pascal TRIBOULOT, directeur van Lorraine INP en voormalig directeur van de ‘école du bois d'Epinal'

• Sylvain DUCROUX, plaatsvervangend territoriaal directeur van de ONF

• Julie MATAGNE, doctor in de socio-educatieve communicatie (KU Leuven, BE)

 

Gemodereerd door Denis CHEISSOUX (journalist van Radio France).

Deze grote dag zal bestaan uit conferenties, een rondetafelgesprek en een fototentoonstelling.

Dit colloquium is vooral bedoeld voor beleidsmakers, politici, adviesbureaus en natuurbeschermingsverenigingen. 

Niettemin zijn boseigenaren, bosbouworganisaties en andere geïnteresseerden ook welkom, aangezien de capaciteit van de vergaderruimten relatief groot is. Wij danken u voor het aangeven van de categorie waartoe u behoort in uw voorinschrijving.

U kan zich reeds inschrijven via e-mail: colloque.hdf@crpf.fr 
Meer info en een definitieve uitnodiging volgt later.