Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Lancering van de Toekomstvisie voor Bos en Samenleving

Wanneer: 17 november 2017

Waar: VAC Herman Teirlinckgebouw (Havenlaan 88, 1000 Brussel, België)

Hoe laat: 09.00 – 16.30 uur

Kosten: Indien u deelneemt aan de lunch vragen wij een bijdrage van 10 euro (+1,25 registratiekosten)*

DOWNLOAD HIER DE INFOFOLDER

 

Op 17 november presenteert het Bosforum een nieuwe visie voor Bos in Vlaanderen. Deze visie is het resultaat van een intens proces dat werd opgestart in het voorjaar van 2017 en waarbij, naast de leden van het Bosforum,  een zeer brede groep actoren werd betrokken. Aan het proces werd onder meer bijgedragen door uiteenlopende sectoren als jeugd, landbouw, gezondheid en natuur. Er ging aandacht naar uiteenlopende thema’s als bio-economie, biodiversiteit, klimaat en stadsplanning. Er waren bijdragen uit het middenveld, uit de bedrijfswereld, uit de administratie en uit de academische wereld. Het resultaat: een breed omvattende visie als basis voor het toekomstig Vlaams bosbeleid

Het proces is gestart met het afnemen van 20 verschillende interviews bij professionelen uit de bovenstaande sectoren. Vanuit verschillende hoeken van de samenleving werd een stuurgroep samengesteld die zicht heeft gehouden op de ontwikkelingen van de visie. Op deze manier hebben vele organisaties kunnen meedenken over de opmaak van de visie. Naast bosbeheerders werden ook natuurverenigingen, jeugdorganisaties, gezondheidsinstellingen, houtverwerkende bedrijven, agrariërs, steden en gemeenten, wetenschappers, belangenvertegenwoordigers en nog veel meer mee betrokken bij het proces via verschillende Rondetafels en bilaterale gesprekken. Dit heeft geleid tot een document dat zowel door overheden als particulieren wordt gedragen.


Programma:

09.00 – 09.30 Onthaal
09.30 – 09.45 Welkom
09.45 – 11.00 Voorstelling Toekomstvisie Bos en Samenleving
11.00 – 12.30 Themasessies
12.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Rapportage themasessies
15.00 – 16.00 Panelgesprek onder leiding van Guy Tegenbos
16.00 – 16.15 Vooruitblik vanwege het Bosforum
16.15 – 16.30 Slotbeschouwing door Minister Schauvliege
16.30 – … Netwerkborrel


Themasessies

In het ochtendprogramma wordt de toekomstvisie bediscussieerd in verschillende 5 verschillende themasessies. Iedere sessie zal worden ingeleid door 3 sprekers uit het werkveld en voorgezeten door een Universitair professor. Daarnaast is er bij elke themasessie een vertegenwoordiger uit de politiek die de discussie rapporteert dit terugkoppelt in het middagprogramma. Tijdens de slotconferentie kunt u zelf kiezen bij welke themasessie u aansluit. De 5 themasessies zijn:

  • Bio-economie
  • Landschap en Ruimtegebruik
  • Gezondheid
  • Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten
  • Organisatie van het Beheer

 

SCHRIJF JE NU HIER IN!!

*Annulering van uw inschrijving
Uw inschrijving kan zonder kosten worden geannuleerd, het terugschrijven van reeds overgemaakte gelden voor de lunch is om administratieve redenen niet mogelijk. Als u uw inschrijving wenst te annuleren kunt u een mail sturen naar info@bosforum.be onder vermelding van uw naam en organisatie.