Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

IS VLAANDEREN KLAAR VOOR ZIJN WILDE JAREN?

Op het symposium zoeken o.a. Dirk Draulans (wetenschapsjournalist Knack) en Ignace Schops (directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, voorzitter Europarc Federation) uit hoe we in de toekomst kunnen samenleven met wilde dieren. Hoe ontsnipperen we het landschap voor de das? Kunnen natuurbeschermers en bedrijven win-winsituaties boeken? Kan Vlaanderen wilder of botst de natuur hier op onze maatschappelijke grenzen? En horen wilde dieren enkel in natuurgebieden?
In aanloop naar de Vlaamse verkiezingen maken we samen met jullie de balans op van 10 jaar soortenbesluit, dé basis voor het Vlaamse soortenbeleid. Binnen- en buitenlandse experts
stellen hedendaagse good-practices voor en beleidsmakers gaan met elkaar in debat.

Praktisch

locatie: Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, Leuven

Datum: 1 februari 2019

Programma:

> 9u: ontvangst met koffie
> 9u30u: start programma

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN:
www.natuurpunt.be/soortensymposium

 

Dit project is er gekomen in samenwerking met: