Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Werkbezoek maatwerkbedrijven vrijdag 22 februari 2019

De Vlaamse maatwerkbedrijven worden de laatste jaren geconfronteerd met een razendsnel
veranderende context. In april 2014 keurde het Vlaams Parlement het decreet ‘werk- en zorgtrajecten’
goed. Op 1 januari 2019 trad ook het decreet ‘Collectief Maatwerk’ in voege. Dit vraagt de nodige
flexibiliteit en wendbaarheid van de vele maatwerkbedrijven die in Vlaanderen actief zijn.


Desalniettemin blijven zij hun cruciale rol vervullen in de Vlaamse economie. Maatwerkbedrijven zijn
immers niet meer weg te denken uit het economisch weefsel. We mogen aannemen dat de helft van
de Vlaamse bedrijven samenwerkt met een maatwerkbedrijf (cfr. uitgevoerde verankeringsstudie van
de maatwerkbedrijven in West-Vlaanderen). Investeren in maatwerkbedrijven zorgt dus voor een
stevige economische zowel als maatschappelijke return. Meer nog, netwerkfederatie SST berekende
een terugverdieneffect van €12.228 winst per jaar per individu tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf:
‘de kost van een werkloosheidsvergoeding valt weg, medewerkers genieten van een hoger inkomen,
dragen bij aan de belastingen en kunnen zelf weer investeren in onze economie.’
Om deze redenen blijven de provincies sterk inzetten op het verbinden van de reguliere en de sociale
economie. Ze nodigen u dan ook graag uit om nader kennis te maken met een maatwerkbedrijf en
haar specifieke manier van werken. Ze willen daarnaast ook kort hun eigen rol als bruggenbouwer en
facilitator verder toelichten. Een overheid die investeert in maatwerkbedrijven geeft immers zuurstof
aan onze economie.


Op vrijdag 22 februari 2019 zetten vijf maatwerkbedrijven hun deuren wagenwijd voor u open; één in
elke provincie.


Programma


10.00u Ontvangst
10.30u-12.00u Presentatie over de economische en maatschappelijke waarde van de
maatwerkbedrijven, gevolgd door een rondleiding
12.00u-13.00u Broodjeslunch
Inschrijven
U kan zich ten laatste op maandag 11 februari per mail inschrijven bij Alban Pols, Vereniging van de
Vlaamse Provincies, alban.pols@vlaamseprovincies.be met vermelding van het maatwerkbedrijf dat
u wenst te bezoeken. Medio februari ontvangt u bijkomende info omtrent uw bezoek.

Voor meer informatie klik hier