Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

West-Vlaanderen: Save the date - infosessie handhaving van de omgevingsvergunning

Op vrijdag 9 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning definitief goedgekeurd. Het besluit treedt op 1 maart 2018 in werking.  Om u hier zo goed mogelijk over te informeren, organiseren we enkele gratis infosessies.
Volgende thema's komen daarbij aan bod:

  • het nieuwe luik 'zachte handhaving'
  • bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke beboeting bij de handhaving van de ruimtelijke ordening
  • overige wijzigingen aan Titel VI van de VCRO

De focus van deze sessies ligt op de lokale bevoegdheden:

  • de aanwijzing en het takenpakket van de gemeentelijke en intergemeentelijke verbalisanten ruimtelijke ordening
  • de aanstelling en het takenpakket van de gemeentelijke en intergemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur
  • de nieuwe bevoegdheden voor de burgemeester
  • de nieuwe instrumenten voor de handhaving van de ruimtelijke ordening

Voor wie?

Lokale handhavers van gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van de politiezones die hun werkzaamheden uitoefenen in het kader van Titel VI van de VCRO - Handhaving. De infosessies staan ook open voor de milieutoezichthouders die zullen aangewezen worden als verbalisant RO of diegenen die worden aangesteld als gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

Wanneer en waar?

  • Vrijdag 27 april 2018 (voormiddag) - provinciehuis - West-Vlaanderen

Deze sessie vindt plaats van 10.00 u. tot 12.00 u. en achteraf is er een broodjeslunch voorzien.

Inschrijven

Meer info?

Voor meer informatie over de handhaving van de omgevingsvergunning kunt u terecht op de website http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/handhaving.

Met vriendelijke groeten
Departement Omgeving