Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Technische richtlijn omgevingsvergunning

Deze nieuwe richtlijn is van toepassing vanaf 9 juni 2017 en biedt een antwoord op de problemen bij het invoeren van de gestructureerde informatie bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning.   lees meer

Jaarverslag 2016

Op de Algemene Vergadering van 21 april 2017 werd het VVP-jaarverslag 2016 goedgekeurd. lees meer

Fietsvakanties in Vlaanderen

De Vlaamse provincies willen van Vlaanderen een geliefde bestemming maken voor de meerdaagse vakantiefietser. Een werkgroep is gestart met de uitwerking van een aanbod meerdaagse fietsvakanties. Over 3 jaar zal het toeristisch landschap zijn uitgebreid met fietsvakanties rond drie thema’s: bier, Vlaamse meesters en Vlaamse toppers. lees meer

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - Advies VVP

VVP wil volwaardig betrokken worden bij de verdere uitwerking van het “Witboek” naar een “Beleidsplan Ruimte Vlaanderen” en benadrukt de “erkenning” van de provinciale bovenlokale taakstelling en gebiedsgerichte werking in dit “Beleidsplan”.   lees meer

Witboek 'Beleidsplan Ruimte Vlaanderen' goedgekeurd

Het Witboek BRV is een beleidsverklaring van de Vlaamse Regering dat de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia. Deze beleidsverklaring is de basis voor operationele maatregelen zoals het opmaken en bijsturen van wet- en regelgeving, instrumentarium, beleidskaders of ontwikkelingsprogramma’s. lees meer

VVP formuleert klimaatadvies

Op vraag van de bijzondere commissie klimaat van het Vlaams Parlement formuleerde de VVP een klimaatadvies, dat vertrekt vanuit een centrale visie en waarin de de aanbevelingen van de verschillende beleidssectoren op een geïntegreerde wijze verwerkt. De centrale boodschap in het advies is de vraag om te komen tot een interbestuurlijk klimaatakkoord. Op 9 juni verzonden wij dit advies naar de commissievoorzitter Jan Peumans. lees meer