Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Betere samenwerking voor de transitie naar een koolstofarme samenleving

Hoe kunnen provincies de transitie faciliteren?  - Elsie Haertjens (Projectmedewerker wind & biomassa Oost-Vlaanderen Energielandschap)


Flux50 en de Minaraad hebben beslist samen te werken binnen het kader van de “Transitie naar een koolstofarme samenleving in Vlaanderen”. Dit in de vorm van een reeks events.  In het nieuwe internationale klimaatakkoord van Parijs hebben zowel industrielanden als ontwikkelingslanden zich ertoe geëngageerd om de opwarming van de aarde te temperen tot 2°. Uit de berekeningen van het Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC) blijkt dat dit doel met zich meebrengt dat we tegen het midden van deze eeuw tot 70% minder broeikasgassen moeten uitstoten dan in 2010.

Tegen 2100 zou er een volledige eliminatie van deze uitstoot nodig zijn. De daartoe benodigde transitie kan maar gerealiseerd worden door samenwerking tussen alle overheden en alle betrokken stakeholders. De uitdagingen hierbij liggen immers niet alleen in technologie, innovatie of economische modellen. Evengoed moeten we anders kijken naar vaardigheden op de werkvloer, mobiliteit, volksgezondheid, distributie van goederen en diensten en governance.

Met dit eerste event focusten Flux50 en Minaraad dan ook op de aspecten organisatie en governance, in de transitie naar een koolstofarme samenleving. Vanuit de verschillende betrokken beleidsniveaus – van Europees tot federaal, Vlaams, provinciaal tot het lokale niveau – werd toegelicht hoe er op dit moment en in de toekomst aangekeken wordt tegen de transitie en hoe men de samenwerking ziet met andere beleidsniveaus en stakeholders.

De provinciebesturen werken hard om de klimaatproblematiek aan te pakken. Ze zijn “de motoren van hun streek” als het bijvoorbeeld gaat over de ondersteuning van gemeenten inzake het burgemeestersconvenant, het stimuleren van duurzame energie, grensoverschreidende samenwerking werken door middel van Interreg projecten, klimaatbestendige blauw-groene landschappen, …

 

De PowerPointpresentatie van Elsie Haertjens vindt u hier.

Voor foto’s klik hier