Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Kinderopvangsector start met duaal Leren

3 Limburgse scholen bundelen de krachten voor het proefproject duaal leren

in de studierichting personenzorg

  

In september start de nieuwe opleiding Kinderbegeleider duaal. De leerlingen worden opgeleid in het klaslokaal én op een werkplek. Ze krijgen een arbeidsovereenkomst en een leervergoeding. Meer dan 60% van hun studietijd brengen ze door in de kinderopvangvoorziening. Voor arbeidsrijpe leerlingen biedt dit kansen om hun leerproces sterk in eigen handen te nemen. Het pilootproject loopt in samenwerking met het Steunpunt Onderwijs provincie Limburg – Uniform en met het Limburgs Steunpunt Kinderopvang. Het project wordt gefinancierd met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Gemeenschap.

 

De Vlaamse Regering heeft de studierichting kinderbegeleider geselecteerd om vanaf schooljaar 2017-2018 te starten met duaal leren. Het beroep van kinderbegeleider biedt heel wat kansen op de arbeidsmarkt. Met het kwalificatieattest Kinderbegeleider Duaal kun je in de kinderopvang zowel aan de slag bij de doelgroep baby’s en peuters als bij schoolgaande kinderen. In Limburg zijn er momenteel meer dan 300 locaties die kinderopvang in groepsverband (met werknemers dus) aanbieden.

 

“Het nieuwe opleidingstraject biedt nieuwe mogelijkheden om onderwijs en werkplek nog beter op elkaar af te stemmen en tot een uitstroom te komen van afgestudeerden die goed beantwoorden aan de verwachtingen van het werkveld” zegt Rik Bloemen, voorzitter van het Limburgs Steunpunt Kinderopvang.

 

De geselecteerde scholen KSOB Sint-Augustinusinstituut uit Bree, WICO Campus Sint-Maria uit Neerpelt en de Leertijd Syntra Hasselt werken momenteel, samen met de verschillende partners, het nieuwe lesprogramma uit. Ook vertegenwoordigers van de werkplekken worden nauw betrokken bij dit proces.

 

“Dit project beoogt de samenwerkingsverbanden te versterken tussen school en werkplek. Hiervoor is ondersteuning van alle actoren (leerlingen – school – werkplek) noodzakelijk. De stage- en evaluatiedocumenten van Uniform worden in vrijwel alle Limburgse scholen al jaren gebruikt en bewijzen ons sterk Limburgs netwerk in de onderwijs- en kinderopvangsector”, zegt gedeputeerde van onderwijs Jean-Paul Peuskens.

De kinderopvangvoorziening (werkplek) krijgt met het nieuwe traject duaal leren een zeer belangrijke en actieve rol in de opleiding van de leerling. Daarom voorziet het Steunpunt Onderwijs en het Steunpunt Kinderopvang vanuit hun expertise voldoende ondersteuning en begeleiding door o.a. vorming, intervisie en lerende netwerken. In dit hele proces wordt de leerling centraal gesteld.

“We hopen dat deze nieuwe rol voor de leerling in het duale leertraject, naast de diepgaande ervaring op de werkplek, ook de leerlingen laat proeven van actief burgerschap” aldus de voorzitter van het Limburgs Steunpunt Kinderopvang.

 

 

Meer info:

-    Steunpunt Onderwijs provincie Limburg – Uniform  (http://onderwijs.limburg.be)

Kristien Kerkhofs: Stafmedewerker Leren en Werken - 011 23 82 48

-    Limburgs Steunpunt Kinderopvang vzw  (www.limburg.be/kinderopvang)

Irène Bosmans: Algemeen coördinator - 011 30 59 40 – 0479 53 52 52