Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.


PROVINCIAAL ONDERWIJS ANTWERPEN

 

Screening toekomstige leidinggevenden

Op 21 februari 2018 organiseert de stafdienst van het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen een screening voor toekomstige leidinggevenden (directeur, adjunct‑directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur en coördinator Centrum Leren en Werken).

De screening zal plaatsvinden in het Provinciaal Instituut PIVA, Desguinlei 244 te 2018 Antwerpen van 14 tot 16 uur.

Bij deze screening worden interpersoonlijke en leidinggevende competenties getoetst (visieontwikkeling, kwaliteitszorg, omgaan met conflicten, timemanagement, voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken en coachen), alsook onderwijsgerelateerde thema’s.

Aan deze screening kunnen zowel personeelsleden van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen als externen deelnemen.

Om deel te kunnen nemen aan de screening moet u minimaal een diploma van professionele bachelor met een bewijs van pedagogische bekwaamheid bezitten. Kandidaten met een diploma van ten minste hoger secundair onderwijs en bewijs van pedagogische bekwaamheid kunnen ook deelnemen als ze daarnaast over minimaal drie jaar nuttige ervaring beschikken die erkend is door het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming.

Geslaagden worden opgenomen in de kandidatenpool tot en met 31 augustus 2021. Wie opgenomen is in de kandidatenpool kan een opfrissingscursus volgen om zo de opname in de pool, zonder nieuwe screening, met drie schooljaren te verlengen.

Bij een vacature in een selectie- of bevorderingsambt worden in eerste instantie enkel de kandidaten van de pool uitgenodigd die voor deze vacature in aanmerking komen op basis van hun bekwaamheidsbewijs en het op de screening behaalde resultaat.

Wil je deelnemen aan de screening, stuur dan uiterlijk 4 februari 2018 je ingevuld inschrijvingsformulier per mail naar personeel.onderwijs@provincieantwerpen.be. Op dit mailadres kan je ook het inschrijvingsformulier opvragen.