Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Provincie wil met 'Knotbomen, knoestige knapen' typische landschapselementen in ere herstellen


De Provincie heeft een nieuwe publicatie, ‘Knotbomen, knoestige knapen’. Met de publicatie wil ze de knotboom, als typisch landschapselement terug in ere herstellen. De publicatie is gratis en is onder andere via het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge te verkrijgen, maar kan ook via www.westvlaanderen.be/webshop besteld of gedownload worden.

In de publicatie is onder andere terug te vinden welke soorten knotbomen er bestaan, hoe ze aangeplant en onderhouden kunnen worden, hoe er creatief met snoeiafval kan omgesprongen worden, maar ook welke meerwaarde ze betekenen voor de natuur en het landschap.

De Provincie werkte hiervoor samen met de West-Vlaamse Regionale Landschappen en de Stad-land-schappen ‘’t West-Vlaamse hart’ en ‘Leie en Schelde’.

 

Praktisch – ‘Knotbomen, knoestige knapen’

Prijs: gratis
Te verkrijgen:
          - via 0800 20 021 of via www.west-vlaanderen.be/webshop
          - Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2 in Brugge

 

Meer info voor pers (niet voor publicatie):

voor interviews, quotes, beleidsvragen:
gedeputeerde voor milieu, landschap en natuur, Guido Decorte
guido.decorte@west-vlaanderen.be of 050 40 31 52 of 0474 53 21 82

voor andere vragen:
dienst communicatie, Fanny Depijpere
fanny.depijpere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 17 of 0497 05 18 15

 

Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vindt u op [ www.west-vlaanderen.be/nieuws ].