Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Wat is het standpunt van de VVP?

Het maken van bovenlokale keuzes inzake verdeelvraagstukken en in het bijzonder locatie en programmatie opgaven is in eerste instantie een decretale taak van de provincies.  De provinciebesturen treden tijdens het proces in overleg met de gemeenten, maar behouden beslissingsrecht over het eindresultaat, als er geen consensus wordt bereikt. Desgevallend kan de Vlaamse overheid in kader van het bestuurlijk partnerschap bijsturingen voorstellen.

Het beleidskader stelt op pagina 40 het volgende: Waar zich geen bovenlokaal samenwerkingsverband vormt binnen een zinvolle termijn of het samenwerkingsverband deze opgave niet wenst op te nemen, is de provincie aan zet. Dit voor de gebieden in de eigen provincie.

Dit staat haaks tegenover de huidige flexibele samenwerking tussen de besturen onderling. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De Mérode[1](provincie Limburg, provincie Antwerpen en provincie Vlaams-Brabant)
  • De “Albertknoop[2] (Nederlands en Belgisch Limburg)
  • EFRO project[3]: Baanwinkels op één lijn: N70 (provincie Oost-Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant en provincie Antwerpen) en uiteraard hun respectievelijke gemeenten. 

Opnieuw drukt de VVP de nood uit voor een decreet interbestuurlijke samenwerking. Daarbij verwijst de VVP naar de interbestuurlijke uitgangspunten van het recent Vlaams initiatief “Groenboek Besturen” en het gemeenschappelijk advies van de VVSG en de VVP met betrekking tot dit dossier. 

 

Voor het volledige advies: klik hier.

[1] http://www.demerodeonline.be/

[2] http://albertknoop.eu/

[3] http://www.detailhandelvlaanderen.be/projecten/baanwinkels-en-gemeenten-op-een-lijn