Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Naar aanleiding van de Vlaamse- en Europese verkiezingen van 2019 werd het VVP memorandum goedgekeurd. Onder het motto ‘Samen één overheid’ ijveren de Vlaamse provinciebesturen uitdrukkelijk voor een efficiënte samenwerking tussen gemeenten, provinciebesturen en de Vlaamse overheid. Enkel op deze manier kunnen de verschillende EU-doelstellingen behaald worden.

Klik hier voor het VVP Europees Memorandum