Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

'ZieZo': Nieuwe brochure voor sociale huurders 

Wie moet schade aan een woning herstellen en betalen? Hoe onderhoud ik mijn woning best? Huurders van sociale woningen hebben nog al wat vragen en discussies in verband met hun woning. De provincie Vlaams-Brabant brengt met de nieuwe brochure ‘ZieZo’ een antwoord op deze vragen.

Huurders van sociale woningen hebben soms nog al wat vragen in verband met de woning die ze huren van een sociale huisvestingsmaatschappij. 
Deze vragen leiden meer dan eens tot discussies. De vragen hebben dikwijls te maken met het onderhoud van- en de herstellingen aan hun woning, zoals:

  • Wie moet schade aan de woning herstellen?
  • Wie moet herstellingen betalen?
  • Hoe onderhoud ik mijn woning goed?
  • Wat mag ik zelf doen? Wat doet de sociale huisvestingsmaatschappij?

Om op deze vragen een antwoord te bieden stelt de provincie Vlaams-Brabant nu aan alle sociale huurders de brochure 'ZieZo' ter beschikking.

"Het is een bevattelijke brochure die op een duidelijke manier de rechten en plichten van huurder en verhuurder in de sector van de sociale huisvestingsmaatschappijen beschrijft’", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor wonen.

De provincie Vlaams - Brabant stelt via de sociale huisvestingsmaatschappijen 25.000 exemplaren van deze brochure ter beschikking aan alle sociale huurders.

Klik hier voor meer informatie! 

 

Contacten

Tom Dehaene
Gedeputeerde voor wonen
Provincie Vlaams Brabant
Mobiel: 0475 21 03 96
kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be

 

Jean-Pierre De Groef
Dienst wonen
Provincie Vlaams-Brabant
Telefoon: 016 26 74 04
jean-pierre.degroef@vlaamsbrabant.be