Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

De provincies ondersteunen het economisch beleid van gemeenten door:

  • het opzetten van netwerken,
  • de organisatie van informatiesessies en opleidingsactiviteiten
  • de opmaak van methodes en studies en individuele begeleiding.

De provincies ondersteunen en voeren een kernversterkend en detailhandelsbeleid uit door de ontwikkeling van visie en methode voor gemeentebesturen en derden.

   

Vlaamse provincies tekenen samenwerkingsakkoord detailhandel

De vijf Vlaamse provincies tekenden in 2011 een samenwerkingsakkoord met Vlaams minister-president Kris Peeters om detailhandel in de gemeenten te ondersteunen.

 

Eindrapporten interprovinciale studie detailhandel

Ter afsluiting van de interprovinciale studie detailhandel werden vijf eindrapporten opgeleverd en verstuurd naar de vijf provinciale deputaties. In de loop van januari en februari 2015 werd het project a.d.h.v. vijf provinciale events gepresenteerd aan een ruim publiek. Lees meer.

 


 

Website Detailhandel Vlaanderen

Link naar de website.

 

Baanwinkels en gemeenten op één lijn

Naar aanleiding van de uitstekende resultaten van het eerste interprovinciale detailhandelsproject werd reeds in 2014 besloten om een nieuw EFRO-project in te dienen in de loop van 2015. Gedurende de eerste helft van het jaar werkte de werkgroep detailhandel i.s.m. het Agentschap Ondernemen aan een optimaal projectvoorstel.

 Met het project 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn' willen drie provincies (Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen) samenwerken om de problematiek van detailhandelsontwikkelingen in de periferie aan te pakken, met name de inplanting van grootschalige detailhandel langs steenwegen. Dit project werd positief geadviseerd door RWO Vlaanderen en het werd in december 2015 goedgekeurd.