Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Wetgevend kader van de provincies: het Provinciedecreet

Voor een gecoördineerde versie van het Provinciedecreet (basisdecreet 9 december 2005; BS 29 december 2005) kan je beroep doen op de Vlaamse codex.

Het Provinciedecreet werd intussen 13 maal gewijzigd. Een overzicht van de wijzigingen vind je hier.

Het Provinciedecreet is ingedeeld in 10 titels:

-          Titel 1: algemene bepalingen (art. 1-4)

-          Titel 2: het provinciebestuur (art. 5-97)

-          Titel 3: het personeel (art. 98-140)

-          Titel 4: planning en financieel beheer (art. 141-175)

-          Titel 5: bepaling over de werking van de provincie (art. 176-189)

-          Titel 6: participatie van de burger (art. 190-214)

-          Titel 7: de provinciaal verzelfstandigde agentschappen (art. 215-240)

-          Titel 8: Bestuurlijk toezicht en interne audit (art. 241-258)

-          Titel 9: diverse bepalingen (art. 259-260)

-          Titel 10: slotbepalingen (art. 261-268)

 

Bij het raadplegen van het Provinciedecreet zijn er 3 mogelijkheden:

-          Mogelijkheid 1: raadpleging van artikel per artikel

-          Mogelijkheid 2: raadpleging van de historiek van het artikel

-          Mogelijkheid 3: raadpleging van het provinciedecreet in haar geheel.

 

Ter vollediging: