Skip to main content
FilePdf

Actueel

Actueel

De provincie Antwerpen start vernattingswerken voor natuurgebied Scherpenbergen-De Hutten

29 september 2023 | We situeren ons in het waardevolle natuurgebied Scherpenbergen.

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft nieuwe stedenbouwkundige verordening over de afvoer van hemelwater goedgekeurd

27 september 2023 | Wie een vergunning aanvraagt voor werken met verharde oppervlakten en constructies zal ervoor moeten zorgen dat het hemelwater op zijn/haar terrein wordt opgevangen en niet meer naar de riool stroomt.

Provincieraad keurt provinciaal beleidsplan Ruimte voor Vlaams-Brabant goed

21 september 2023 | De provincieraad keurde het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goed. Dit beleidsplan geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie voor de komende 25 jaar.