Skip to main content
FilePdf

Actueel

Actueel

Erfgoeddag

28 april: Erfgoeddag! Een hele dag lang wordt je bij ettelijke Vlaamse en Brusselse musea,ambachtslieden, archieven, erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen, kerkfabrieken, socioculturele verenigingen, restauratoren in de watten gelegd!

Vergunningen

Provincie vergunt eerste middelgrote windturbine bij een landbouwbedrijf

11 april 2019  -  In haar zitting van donderdag 11 april heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen de omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van de eerste middelgrote windturbine op een landbouwbedrijf.

Agromilieu-en klimaatsteun door lokale besturen

Agromilieu-en klimaatsteun door lokale besturen

Om het aanbod van subsidies voor agromilieu-en klimaatsteun in Vlaanderen in kaart te brengen en te stroomlijnen, werd een catalogus agromilieu-en klimaatsteun voor lokale besturen gemaakt.