Skip to main content
FilePdf

Actueel

Actueel

Nieuwe wetgeving onbevaarbare waterlopen

27 juni 2019 | De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving bekrachtigd en afgekondigd (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw).

Natuur - in de bres

Provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt zetten fors in op bescherming kwetsbare dier- en plantsoorten

27 juni 2019 | De provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt werken reeds geruimde tijd samen in de strijd tegen de biodiversiteitscrisis.

Provincie Antwerpen kondigt primeur aan voor gedifferentieerde droogte-aanpak

Provincie Antwerpen kondigt primeur aan voor gedifferentieerde droogte-aanpak

26 juni 2019 | Als in de provincie een captatieverbod uit de waterlopen geldt, kan dat voortaan gedifferentieerd per beekvallei zijn.  De provincie Antwerpen beheert 2.400 km onbevaarbare waterlopen en is verantwoordelijk voor de goede ecologische toestand ervan.