Skip to main content
FilePdf

Alle relevantie informatie over het coronavirus aangaande de provinciebesturen vindt u hier!

Op deze pagina vindt u alle relevantie informatie over het coronavirus dat betrekking heeft op de 5 Vlaamse provinciebesturen: 

1. Nieuws

 •  VVP Nieuwsbrief 17 maart 2020 
 •  De belangrijkste persberichten (zie nieuwsoverzicht onderaan)

 Specifieke provinciale informatie kan u vinden op : 

2. Vlaamse decreten en uitvoeringsbesluiten

 • Nooddecreet over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid 
 • Vaststelling van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 inzake de Omgevingsvergunning
 • Noodbesluit ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-m.e.r. en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
 • Besluit  tot aanpassing van de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege. 
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed
 • Ministrieel Besluit Minister Demir inzake digitale participatie met betrekking tot de Omgevingsvergunning
 • Exitstrategie - België -  24 april 
 • Exitstrategie - België - 18 mei 
 • Handreiking Lokale Besturen 

3. Andere relevante linken

Bijlagen

Nieuwsbrief maart 2020

 • Ondersteunend
Download

Tijdelijke werkloosheid

 • Ondersteunend
Download

Nooddecreet over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid 

 • Ondersteunend
Download

Nota Vlaamse Regering_Vaststelling Civiele noodsituatie

 • Wetgeving
Download

2BIS_Vaststelling van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

 • Wetgeving
Download

Nota:Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie inzake de Omgevingsvergunning

 • Wetgeving
Download

24 maart 2020 | Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020.

 • Wetgeving
Download

Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed

 • Wetgeving
Download

Nota: Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed

Download

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

 • Wetgeving
Download

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege

 • Wetgeving
Download

Nota: Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege

 • Wetgeving
Download

Belgische exitstrategie

 • Ondersteunend
Download

Ministerieel besluit tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie, vermeld in twee besluiten tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning

 • Wetgeving
Download

In deze handreiking worden voorstellen geformuleerd waar volgens ons de lokale besturen een heel belangrijke rol kunnen spelen bij de geleidelijke heropstart de volgende weken en maanden.

 • Ondersteunend
Download

Exitstrategie - België - 18 mei

 • Wetgeving
Download