Skip to main content
FilePdf

Duurzame Ontwikkeling

De 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' zijn de opvolgers van de 'Millenniumdoelstellingen' en gelden voor alle landen in de wereld. Deze doelstellingen werden door de Verenigde Naties (VN) in 2015 goedgekeurd. Ze starten vanuit de veronderstelling dat er veel uitdagingen én kansen zijn m.b.t. de economische, sociale, politieke en ecologische aspecten van duurzaamheid.  

SDG's

De provinciebesturen als motor

De Vlaamse provinciebesturen willen in alles wat ze doen mee de motor zijn om deze mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te helpen realiseren, in samenwerking met de steden en gemeenten en de Vlaamse overheid, zodat iedereen op zijn niveau bijdraagt aan een duurzame toekomst.  


Peter Wollaert

De in 2015 goedgekeurde Agenda 2030 van de Verenigde Naties met daarin 17 concrete Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) is een handig instrument om provinciaal beleid toekomstbestendig te maken. Agenda 2030 is de ideale gids voor de provinciale verkiezingscampagne, tijdens coalitieonderhandelingen en voor het formuleren van nieuwe initiatieven in de beleidsbrieven.

Peter Wollaert - CIFAL Flanders

VVP-colloquium 25/11/2017

Op het VVP colloquium 2017 engageerden de 5 Vlaamse provinciebesturen zich om in hun beleidsvoering volop rekening te houden met de 'duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

Colloquium SDG

In de nieuwe bestuursakkoorden van de provinciebesturen vormen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een belangrijke draad doorheen het verhaal. Vanuit de VVP werd tevens het initiatief genomen om een interbestuurlijke werkgroep op te richten zodat projecten vanuit de verschillende overheidsniveaus niet alleen kenbaar worden gemaakt, maar eventueel ook afgestemd zouden kunnen worden. 

Concrete iniatieven van de provincies zijn:

  • De VVP neemt mondiaal beleid en de SDG's op in haar ambitienota.
  • In 2021 werd een interprovinciale werkgroep SDG's opgericht. Doelstelling is dat de provincies elkaar inspireren en leren van elkaar in hun werking rond de SDG's.

Webinar SDG-implementatie bij Vlaamse lokale besturen

Onderstaande webinar van CIFAL Flanders gaat dieper in op hoe lokale besturen de SDG's kunnen implementeren in hun beleid.

 

 

Bijlagen

SDG-handleiding voor overheidsorganisaties

  • Ondersteunend
Download

SDG Wegwijzer. De SDG's in 85 vragen en antwoorden

Download

Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV

Download