Skip to main content
FilePdf

Duurzame Ontwikkeling

De 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' zijn de opvolgers van de 'Millenniumdoelstellingen' en gelden voor alle landen in de wereld. Deze doelstellingen werden door de Verenigde Naties (VN) in 2015 goedgekeurd. Ze starten vanuit de veronderstelling dat er veel uitdagingen én kansen zijn m.b.t. de economische, sociale, politieke en ecologische aspecten van duurzaamheid.  

SDG's

De provinciebesturen als motor

De Vlaamse provinciebesturen willen in alles wat ze doen mee de motor zijn om deze mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te helpen realiseren, in samenwerking met de steden en gemeenten en de Vlaamse overheid, zodat iedereen op zijn niveau bijdraagt aan een duurzame toekomst.  


Peter Wollaert

De in 2015 goedgekeurde Agenda 2030 van de Verenigde Naties met daarin 17 concrete Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) is een handig instrument om provinciaal beleid toekomstbestendig te maken. Agenda 2030 is de ideale gids voor de provinciale verkiezingscampagne, tijdens coalitieonderhandelingen en voor het formuleren van nieuwe initiatieven in de beleidsbrieven.

Peter Wollaert - CIFAL Flanders

VVP-colloquium 25/11/2017

Op het VVP colloquium 2017 engageerden de 5 Vlaamse provinciebesturen zich om in hun beleidsvoering volop rekening te houden met de 'duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

Colloquium SDG

In de nieuwe bestuursakkoorden van de provinciebesturen vormen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een belangrijke draad doorheen het verhaal. Vanuit de VVP werd tevens het initiatief genomen om een interbestuurlijke werkgroep op te richten zodat projecten vanuit de verschillende overheidsniveaus niet alleen kenbaar worden gemaakt, maar eventueel ook afgestemd zouden kunnen worden. 

Concrete initiatieven van de provincies zijn onder andere:

  • De VVP neemt mondiaal beleid en de SDG's op in haar ambitienota.
  • In 2021 werd een interprovinciale werkgroep SDG's opgericht. Deze werkgroep komt meerdere keren per jaar bijeen. Doelstelling is dat de provincies elkaar inspireren en leren van elkaar in hun werking rond de SDG's.
  • Provincie West-Vlaanderen integreerde de SDG’s in de interne rapportering.
  • Samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en VIVES en Howest met het postgraduaat duurzame ontwikkeling.
  • Samenwerkingstraject rond SDG’s en impactmeting tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en HOGENT.
  • Traject binnen de provincie Antwerpen om de SDG’s te vertalen naar de werkvloer en te verankeren in het beleid, in samenwerking met Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School
  • Antwerpse trefdag over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen georganiseerd door de Provincie Antwerpen, in samenwerking met de stad Antwerpen, de Universiteit Antwerpen, Antwerp Management School, CIFAL Flanders, Port of Antwerp en BASF.
  • Leerstoel SDG Transitie aan de Universiteit Antwerpen. In deze leerstoel wordt de Provincie Antwerpen begeleid in het proces om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door te voeren.
  • De provincies voorzien een SDG aanbod met o.a. ondersteunend materiaal voor gemeenten. Neem een kijkje in het aanbod van Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg.

Webinar SDG-implementatie bij Vlaamse lokale besturen

Onderstaande webinar van CIFAL Flanders gaat dieper in op hoe lokale besturen de SDG's kunnen implementeren in hun beleid.

 

 

Bijlagen

SDG-handleiding voor overheidsorganisaties

  • Ondersteunend
Download

SDG Wegwijzer. De SDG's in 85 vragen en antwoorden

Download

Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV

Download

VVP-advies Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV

Download