Skip to main content
FilePdf

Structuur

De Vereniging voor Vlaamse Provincies is een vzw, wat betekent dat ze onder toezicht staat van zowel een Algemene Vergadering als een Raad van Bestuur. In deze organen zijn de 5 provinciebesturen - op verschillende manieren - vertegenwoordigd. Voor de dagelijkse werking zijn er het Bureau, eveneens samengesteld uit provinciemandatarissen, en de directie. Daarnaast is er de werking van de Beleids- en Ambtelijke Commissies. 


Organogram

Zowel de missie (art. 5) als de werking van de verschillende bestuurlijke organen van de VVP staat omschreven in de VVP-statuten, waarvan de meest recente versie werd goedgekeurd op 9 november 2018 (zie bijlage onderaan). Operationeel kan de organisatie van de VVP worden opgedeeld in enerzijds een politieke en anderzijds een ambtelijke vleugel. De VVP-werking fungeert hierbij als 'bindmiddel' tussen beide vleugels en voorziet deze ook van de nodige synergie. Verder komt de voorstelling van de concrete werking van de VVP doorheen de website duidelijk in beeld. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij het voeren van een transversaal en geïntegreerd beleid op bovenlokaal niveau met betrokkenheid van de juiste (bestuurlijke) partners.

Politiek en beleidsmatig wordt de VVP-Voorzitter bijgestaan door:

  • een Algemene Vergadering die minstens jaarlijks in zitting bij elkaar komt;
  • een Raad van Bestuur die maandelijks bij elkaar komt;
  • en een Dagelijks Bestuur of het Bureau dat eveneens maandelijks bij elkaar kom

 

Algemene Vergadering
VVP Algemene Vergadering - 15 februari 2019

 

VVP-voorzitter Ann Schevenels
VVP-Voorzitter gedeputeerde Ann Schevenels - 15 februari 2019
VVP Raad van Bestuur
VVP Raad van Bestuur - 15 februari 2019
VVP Bureau
VVP Bureau (Dagelijks Bestuur) - 15 februari 2019 
Voorzitter VVP
Oud-voorzitter Luk Lemmens geeft de 'fakkel' voor de komende 3 jaar door aan voorzitter Ann Schevenels. Luk Lemmens blijft ondervoorzitter - 15 februari 2019

 

Bijlagen

VVP-Statuten

  • Ondersteunend
Download

Samenstelling Algemene Vergadering VVP

  • Ondersteunend
Download

Deputaties 2018-2024/College van Gedeputeerden

  • Ondersteunend
Download

VVP Organogram

  • Ondersteunend
Download

Samenstelling VVP-Bureau 2019-2022

  • Ondersteunend
Download

Samenstelling VVP-Raad van Bestuur 2019 - 2025

  • Ondersteunend
Download