Skip to main content
FilePdf

VVP Memoranda

In het kader van de Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei 2019 werkte de VVP twee memoranda uit. Aan de Vlaamse Regering vraagt de VVP onder meer om een periode van bestuurlijke rust, waarin de provincies zich ten volle kunnen oriënteren rond hun grondgebonden bevoegdheden en een nieuw elan in de interbestuurlijke samenwerking. De specifieke vragen en ambities per sector werden uitgewerkt in Ambitienota 2.0. (2019). Aan de EUropese instellingen vraagt de VVP voornamelijk respect voor het partnerschapsbeginsel en efficiëntere samenwerking.

Beide memoranda vindt u hieronder in bijlage. 

Bijlagen

VVP Memorandum aan Vlaamse Regering

  • Ondersteunend
Download

VVP Memorandum aan EU

  • Ondersteunend
Download