Skip to main content
FilePdf
Nota Ruimte

Date and time

Start :

Einde :

Bernarduscentrum Antwerpen

Plaats : Bernarduscentrum Antwerpen

Omschrijving :

Infosessie conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Maandag 2 september 2019, 10 tot 12 uur, Bernarduscentrum Antwerpen. We nodigen uw organisatie uit om een ambassadeursrol op te nemen.

In het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen geven we aan waar we met de ruimtelijke ordening op ons grondgebied naartoe willen. Dat is abstracte materie maar beïnvloedt op termijn ieders woon- en leefomgeving. De eerste versie van het beleidsplan, de conceptnota, is goedgekeurd door de provincieraad. Tijdens de publieke raadpleging, van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019, kan iedereen zijn mening geven en zo mee tekenen aan de ruimte van de toekomst.

We willen de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen zo breed mogelijk verspreiden. Hiervoor vragen we of u de publieke raadpleging bij uw leden en/of achterban bekend kan maken. U of uw collega/voorganger was betrokken bij de opmaak van de Nota Ruimte. We zetten die werkwijze graag verder bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte.

 

Op 2 september nodigen wij u daarom uit op een toelichting waar u informatie krijgt over de conceptnota en over de publieke raadpleging en waar u ons persoonlijk vragen kunt stellen. U ontvangt ook kant-en-klare hulpmiddelen voor de bekendmaking van deze publieke raadpleging.

U kunt uw aanwezigheid hieronder bevestigen. Omwille van praktische redenen, vragen wij om ten laatste woensdag 28 augustus uw aanwezigheid te bevestigen.


Programma:

10.00 uur:

Onthaal

10.15 uur:

Verwelkoming door Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening

10.25 uur:

Toelichting conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

11.00 uur:

Toelichting publieke raadpleging en verdere stappen

11.20 uur:

Verdeling hulpmiddelen

Meer info:
www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte

BEVESTIG HIER UW AANWEZIGHEID

Ja, ik ben aanwezig op 2 september 2019

Nee, ik ben niet aanwezig maar wens een collega in te inschrijven

Onze organisatie heeft hiervoor geen interesse