Skip to main content
FilePdf

Ambitienota "Over het DNA van het provinciaal bestuursniveau" nu beschikbaar!

Met haar ambitienota 'Over het DNA van het provinciaal bestuursniveau' legt de VVP concrete actiepunten op tafel om samen met de steden en gemeenten én met de nieuwe Vlaamse Regering verder te werken aan de toekomst van Vlaanderen.