Skip to main content
FilePdf

Beslissing Minister Demir: verlenging maatregelen digitale participatie

13 mei 2020 | Op 8 mei 2020 heeft minister Demir beslist dat participatie die een fysieke samenkomst veronderstelt digitaal gehouden kan worden voor alle dossiers met betrekking tot omgevingsvergunningen. 

Op 8 mei 2020 heeft minister Demir beslist dat participatie die een fysieke samenkomst veronderstelt (o.a. informatievergaderingen, hoorzittingen en omgevingsvergunningscommissies) digitaal gehouden kan worden voor alle dossiers met betrekking tot omgevingsvergunningen, ingediend tot en met 17 juli 2020 of planningsinitiatieven opgestart voor of op die datum.  De FAQ “ Vergunnen  “  en de toelichting “ planning  ” zijn hieraan aangepast. Het Ministrieel Besluit vindt u  hier .