Skip to main content
FilePdf

Bike for Life: provincie West-Vlaanderen gaat voor meer en veiliger fietsen

14 december 2020 |De hele maand november fietste het personeel van het provinciebestuur West-Vlaanderen voor het goede doel, via haar deelname aan de actie 'Bike for Life' van de Fietsersbond. De provincie was zelfs de meest enthousiaste deelnemende werkgever, en toonde zo duidelijk haar hart voor de fiets.

Fietsen voor veilig verkeer

Tijdens de eerste editie van Bike For Life in november fietsten 352 deelnemers 3.100 ritten en 29.000 km bij elkaar. Elf werkgevers, waaronder de provincie West-Vlaanderen, stimuleerden hun personeel om mee te fietsen door hun ritten te sponsoren. Bosch eBike Systems verdubbelde het bij elkaar gefietste bedrag nog van 6.000 naar 12.000 euro. Dit bedrag komt ten goede aan de vzw Ouders van Verongelukte kinderen - SAVE, die zich inzet voor verkeersveiligheid en steden en gemeenten aanspoort om daarin te investeren.

Uit recente cijfers van VIAS blijkt immers dat er tijdens de zomermaanden om de 5 dagen een dodelijk ongeval met een fietser te betreuren viel. Fietsen is nog altijd niet veilig genoeg, en vandaar ook de keuze van de Fietsersbond voor veilig verkeer als goed doel voor deze eerste editie van Bike for Life. 

Koen Van Wonterghem, directeur Ouders van Verongelukte Kinderen vzw: “Met de opbrengst van Bike for Life kunnen we een nieuwe campagne opzetten waarin ouders van verkeersslachtoffers aan het woord komen. Zij zijn immers de beste ambassadeurs voor meer verkeersveiligheid. Ik wil alle deelnemers, de Fietsersbond, Bosch eBike Systems en alle partners danken voor deze warme en erg welgekomen steun!” 

De cheque werd op 14 december overhandigd door Wim De Groof (Fietsersbond), Jurgen Vanlerberghe (gedeputeerde mobiliteit West-Vlaanderen) en Vineeta Diels (Bosch eBike Systems) aan Ouders van Verongelukte Kinderen vzw. De overhandiging vond niet toevallig plaats op de fietssnelweg Guldensporenpad in Kortrijk: met 61 meefietsende werknemers, €2.586, 807 ritten en 7.700 km was de Provincie West-Vlaanderen de meest enthousiaste deelnemende werkgever tijdens deze starteditie.

Overhandiging cheque

Provincie West-Vlaanderen, een sterke partner voor de Fietsersbond

In het kader van Bike for Life engageerde de Provincie West-Vlaanderen zich als communicatiepartner van de Fietsersbond en sponsorde zij gedurende 30 dagen de fietsritten van de personeelsleden. De Provincie  moedigt dan ook al jarenlang de fiets aan bij het personeel door het uitreiken van een fietspremie, het deelnemen/organiseren van fietscampagnes, het proefdraaien van de testkaravaan voor de eigenlijke lancering...

Daarnaast plaatst de Provincie de fiets ook op de eerste plaats in haar bredere mobiliteitsbeleid. Samen met de gemeenten en de Vlaamse overheid investeert de Provincie namelijk in de aanleg van fietsroutes op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het fietsnetwerk voor de dagelijkse verplaatsingen. Sinds een vijftal jaar investeert ze eveneens in de aanleg van fietssnelwegen. Via de fietsknooppunten wordt tot slot ook ingezet op recreatief fietsverkeer.

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen: “Provincie West-Vlaanderen zet zich als fietsbestuur in voor meer en veiliger fietsen. Samen met de gemeenten en de Vlaamse overheid legt ze veilige en comfortabele fietspaden aan. Dankzij de Provincie als partner konden alle werknemers in West-Vlaanderen meefietsen voor meer verkeersveiligheid.”

Bike for Life koppelt de tweede editie in 2021 nu al zeker aan het WK wielrennen, om via het WK-enthousiasme zo veel mogelijk mensen op de fiets te krijgen.