Skip to main content
FilePdf

Coronaveilige infomarkten en online ruimteateliers

10 september 2020 | De provincie Antwerpen betrekt bij projecten rond ruimtelijke planning graag alle betrokkenen.  Door de lockdown half maart moest de provincie de geplande info- en participatiemomenten van een aantal projecten annuleren. Nu organiseren ze die volgens de geldende coronamaatregelen. 

We laten ons niet afschrikken door het coronavirus. We zijn een dynamische organisatie die niet bij de pakken blijft zitten.   We hebben onze aanpak van participatietrajecten herbekeken en aangepast zodat we verder kunnen werken aan onze projecten rond ruimtelijke planning”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, uit. “We organiseren de komende weken één infomarkt voor het PRUP Electrabelsite, vier voor het PRUP Afbakening winkelvrije en winkelarme gebieden N10, en vijf ruimteateliers voor de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Nadien evalueren we het verloop en optimaliseren we de aanpak van de volgende sessies.

Electrabelsite


Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Electrabelsite zoekt naar een nieuwe invulling van die site in Schelle. De startnota schuift drie alternatieven naar voor: een energie-, een woon- en een recreatielandschap. Experten onderzoeken nu welk effect de verschillende bouwstenen van die alternatieven hebben. Ze onderzoeken de effecten op mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en omgeving. Eind april besliste de provincieraad om dat onderzoek uit te breiden met actuele verkeerstellingen en bijkomend onderzoek naar de impact op geluid en natuur. De experten leggen nu de laatste hand aan hun MilieuEffectenRapport of plan-MER.

Volgens de procedure voor de opmaak van een PRUP moeten we pas tijdens het openbaar onderzoek naar het brede publiek communiceren. Maar omdat we de bezorgdheden van de omwonenden en de betrokkenen begrijpen, doen we dat nu al”, gaat gedeputeerde Luk Lemmens verder. “Op dinsdag 22 september tussen 16 en 21 uur lichten we de ontwerpversie van het plan-MER toe op een infomarkt. Iedereen is welkom maar volgens de coronamaatregelen moet je wel op voorhand een tijdslot reserveren en ter plaatse een mondmasker dragen. Je vindt alle informatie ook op onze website en in de volgende edities van de projectnieuwsbrief gaan we op de specifieke thema’s dieper in.”

Surf naar www.provincieantwerpen.be en zoek op het trefwoord ‘Electrabelsite’ voor alle informatie en om je te abonneren op de projectnieuwsbrief.

 

Electrabelsite

 

Afbakening winkelvrije en winkelarme gebieden N10

De laatste jaren werd het steeds drukker op en rond de N10 tussen Lier en Heist-op-den-Berg. Die gewestweg heet op dit traject door Lier, Putte, Berlaar en Heist-op-den-Berg, ook Aarschotsesteenweg, Aarschotsebaan en Liersesteenweg. Er kwamen meer winkels, bedrijven en woningen, wat leidde tot inname van open ruimte en tot extra auto- en vrachtverkeer. “Om de N10 wat ademruimte te geven, duiden we met dit PRUP winkelvrije en winkelarme zones aan. Daar leggen we dan beperkingen op voor de vestiging van nieuwe handelszaken en voor de uitbreiding van bestaande”, legt gedeputeerde Luk Lemmens uit.

Voor de publieke raadpleging, die loopt van 14 september tot en met 12 november, nodigen we iedereen uit om zijn of haar mening te geven over de start- en procesnota. Daarin staat wat we met het PRUP willen bereiken en hoe we het PRUP opmaken. We organiseren ook vier infomarkten, eentje in elke gemeente. Iedereen is welkom maar volgens de coronamaatregelen moet je wel op voorhand een tijdslot reserveren en ter plaatse een mondmasker dragen.”

Surf naar www.provincieantwerpen.be en zoek op het trefwoord ‘N10’ voor alle informatie en om je te abonneren op de projectnieuwsbrief.

 

Baanwinkels

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen


De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Om ook op lange termijn voor iedereen voldoende ruimte te hebben om te wonen, te werken en te leven, werkt de provincie Antwerpen aan een nieuwe visie over ruimtelijke ordening. Samen met haar gemeentebesturen maakt ze daarvoor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op.

Onder de noemer ‘ruimteateliers’ gaan we met de omgevingsambtenaren en de colleges aan de slag. In kleine groepen van een tiental gemeenten organiseerden we in februari en maart een eerste reeks van interactieve werksessies maar de lockdown verplichtte ons de resterende sessies te annuleren”, gaat Luk Lemmens verder. “Om toch verder te kunnen werken, ongeacht hoe de coronacrisis evolueert, organiseren we de geannuleerde ruimteateliers nu digitaal. Het persoonlijke contact zal anders zijn maar we willen absoluut aan het Beleidsplan Ruimte verder werken.

Surf naar www.provincieantwerpen.be en zoek op het trefwoord ‘Beleidsplan Ruimte’ voor alle informatie.