Skip to main content
FilePdf

De Lilse Bergen is vanaf nu een Provinciaal Recreatiedomein

11 januari 2021 |Het recreatiedomein De Lilse Bergen in de Antwerpse Kempen is sinds 1 januari officieel een provinciaal domein. De Provincieraad van de provincie Antwerpen keurde dit onlangs unaniem goed, waardoor een belangrijke ambitie uit het bestuursakkoord gerealiseerd werd. De gemeente Lille behoudt grote betrokkenheid en inspraak in de werking van het domein

Waarom een provinciaal domein?

De Lilse Bergen heeft zoals alle recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen een grote bovenlokale werking die de draagkracht van een lokaal bestuur overstijgt. Het bleek een win-winsituatie om De Lilse Bergen onder te brengen in het Departement Vrije Tijd van de provincie Antwerpen.

Jan De Haes, gedeputeerde voor Recreatie- en groendomeinen: “Het provinciebestuur realiseert een belangrijke ambitie uit het bestuursakkoord. We breiden zo één van onze kerntaken, het recreatieve en toeristisch aanbod uitwerken en ondersteunen, uit naar alle regio’s van het grondgebied. Met het Zilvermeer in de Zuiderkempen, De Nekker in het Mechelse, De Schorre in het Scheldeland en dan nu De Lilse Bergen in de Noorderkempen, is er over de hele provincie een gegarandeerd kwalitatief aanbod met sterke infrastructuur voor recreatie en toerisme. Dit aanbod is aanvullend op de kleinere, lokale domeinen en de private initiatieven en bedrijven die ook actief zijn in deze sectoren.”

In de meerjarenplanning 2020-2025 van het provinciebestuur staat een jaarlijkse dotatie van 400.000 euro ingeschreven, en een éénmalig bedrag van 1,5 miljoen euro voor investeringen in gebouwen en infrastructuur. Deze investeringen moeten het recreatiedomein toelaten om naast de goed draaiende orde van de dag, verder te groeien en te moderniseren.

De gemeente Lille behoudt een grote betrokkenheid en inspraak in de werking van het domein, en wordt als enige eigenaar van de gronden. De intercommunale IOK stapt uit de vereniging.

Wat verandert dit voor het publiek?

Wat verandert dit voor het publiek?

Het aanbod van De Lilse Bergen blijft zo breed en aantrekkelijk als het altijd was. De zwemvijver, speeltuinen en camping worden vanaf nu stelselmatig gerenoveerd en uitgebreid waar nodig. Maar deze nieuwe situatie zorgt voor een nog beter domein, waar het nog meer genieten zal zijn!

 

Copyright afbeeldingen: provincie Antwerpen