Skip to main content
FilePdf

De provincie Antwerpen start vernattingswerken voor natuurgebied Scherpenbergen-De Hutten

29 september 2023 | We situeren ons in het waardevolle natuurgebied Scherpenbergen. Via een ambitieus natuurbeheerplan wil de private eigenaar belangrijke natuurdoelen realiseren langs de waterlopen Scherpenbergloop en Kwachtloop. Als waterloopbeheerder zal de provincie Antwerpen het plan uitvoeren.

De 2 waterlopen liggen te diep in het landschap en leiden tot drainage van de omringende vallei. De natuur lijdt hieronder, vooral ten tijde van droogte. Omdat de Scherpenbergloop een toekomstig leefgebied is voor kleine modderkruiper (en op termijn voor beekprik), kan vernatting niet eenvoudig worden bereikt door het plaatsen van een stuw. Deze zou het leefgebied van de vissoorten verstoren en hun vismigratie verhinderen.

De provincie Antwerpen is beheerder van de waterlopen en wil de vallei vernatten door het bodempeil te verhogen in de Scherpenbergloop via een smaller zomerbed in combinatie met een breed winterbed stroomafwaarts. Bijkomend vervangt de provincie een aantal overwelvingen in de Kwachtloop. De maatregelen zullen de omstandigheden verbeteren voor de natuurlijke broekbossen en dotterbloemgraslanden. Deze landschapstypes helpen waterreserves vast te houden.

Gedeputeerde Jan de Haes vult aan: “Het project past binnen de globale droogtestrategie van de provincie en is één van de beekherstelprojecten van deze legislatuur. We zijn enorm blij dat een private eigenaar dit grootschalige project mogelijk maakt en zo bijdraagt aan het algemene welzijn van mens en natuur.”

De provincie kreeg voor deze werken een projectsubsidie natuur van het Agentschap voor Natuur en Bos (Blue Deal). De middelen hiervoor komen deels van de Europese Unie  uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Tijdens de werken zullen wandelaars mogelijk wat hinder van het werfverkeer ondervinden.

Meer uitleg over de werken staat op de provinciale website.