Skip to main content
FilePdf

De Vlaamse Regering maakt 500.000 euro vrij om de Vlaamse provincies en de lokale besturen financieel te ondersteunen

26 oktober 2023| De Vlaamse Regering maakt 500.000 euro vrij om de Vlaamse provincies en de lokale besturen financieel te ondersteunen in het opzetten en uitbouwen van een warm onthaalbeleid van economische migranten en hun familieleden. De extra financiële steun moet buitenlandse arbeidskrachten bij hun komst naar Vlaanderen omkaderen en draagt zo bij aan het streefdoel om Vlaanderen als aantrekkelijke werk- en ondernemingsregio op de kaart te zetten en om de concurrentiepositie van Vlaanderen in het aantrekken van buitenlands talent te vergroten.

 

De Vlaamse Regering maakt 500.000 euro vrij om de Vlaamse provincies en de lokale besturen financieel te ondersteunen in het opzetten en uitbouwen van een warm onthaalbeleid van economische migranten en hun familieleden in Vlaanderen.

Verschillende initiatieven geven reeds vorm aan een warm welkom in Vlaanderen. De bestaande initiatieven spelen in op veelzijdige lokale noden en behoeften. Gezien de toegenomen arbeidskrapte en de toegenomen (interregionale) arbeidsmobiliteit in Vlaanderen, is het belangrijk dat een warm welkombeleid naar buitenlandse arbeidskrachten en hun familieleden uitgerold wordt over het hele Vlaamse grondgebied. Met de oproep Warm Welkom geeft de Vlaamse Regering extra financiële steun aan de Vlaamse provincies en de lokale overheden die zich hiervoor inzetten.

De uitvoeringsperiode van de goedgekeurde projecten loopt van 1 januari 2024 tot 31 december 2025.

Geïnteresseerde Vlaamse provincies en/of lokale besturen kunnen een projectvoorstel indienen via de Platos-applicatie van het Departement Werk en Sociale Economie ten laatste op 21 november 2023.

De volledige projectoproep en de link naar de Platos-applicatie vindt u op de website van het Departement Werk en Sociale Economie.