Skip to main content
FilePdf

Duurzaam inzetten op het globale Zuiden blijft voor de provincie Antwerpen een prioriteit

4 februari 2022 | Ook voor 2022 voorziet de provincie Antwerpen 0,7% van de provinciale begroting of een bedrag van €1.175.000 voor Mondiaal Beleid. Een kwaliteitsvolle en duurzame besteding ervan, waarbij de rol en de socio-economische perspectieven van de lokale bevolking centraal staan, blijft hierbij het belangrijkste doel.

294.000 euro wordt bestemd voor ‘inzet op klimaat wereldwijd’, waarbij gestreefd wordt naar een duurzame wisselwerking tussen enerzijds bosbescherming en/of bosherstel (CO2 compensatie) en biodiversiteit en anderzijds de voordelen voor en de rol van de lokale bevolking. Ook lokale besturen kunnen hierop intekenen om in partnerschap met de provincie Antwerpen te investeren in een beter klimaat, voor meer en duurzaam bos, in het globale Zuiden.

Daarnaast ontvangen de eigen provinciale regioprojecten in Guatemala, via coöperatieve El Recuerdo, en in de Filipijnen, via de Philippine Permaculture Association, respectievelijk 220.000 en 100.000 euro. Beiden focussen eveneens op het realiseren van een beter klimaat. Via het Guatemalteeks regioproject wordt daarnaast ook sterk bijgedragen aan mensenrechten.

De provincie Antwerpen investeert 200.000 euro in het UNICEF-project ‘Klaslokalen bouwen uit gerecycleerd plastic’ dat inzet op kwaliteitsvol onderwijs, afvalvermindering en gendergelijkheid in Ivoorkust.

Niet enkel grotere spelers komen in aanmerking voor de Antwerpse provinciale ondersteuning. De provincie voorziet 350.000 euro voor het 4de-Pijlersteunpunt, zowel voor subsidiëring als begeleiding voor onze 4de Pijlers.

Transversaal Mondiaal Beleid

In samenwerking met de Universiteit Antwerpen (het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid), het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de hogescholen AP, Karel de Grote en Thomas More ondersteunt de provincie Antwerpen ook onderzoek van studenten rond mondiale thema’s gerelateerd aan het globale Zuiden. Daarom wordt jaarlijks de ‘Prijs voor Mondiaal Onderzoek’ uitgereikt. Hiervoor wordt een bedrag van €11.000 verstrekt.

Tot slot heeft het Mondiaal Beleid van de provincie Antwerpen inhoudelijke linken met tal van andere beleidsdomeinen. Er wordt dan ook waar mogelijk inclusief, transversaal samengewerkt aan de realisatie ervan. Zo kruist de mondiale beleidslijn met andere binnen de provinciale organisatie, gaande van natuur en milieubeleid tot onderwijs.

Deze samenwerking over beleidsdomeinen en diensten heen leidt niet alleen tot sterke resultaten maar is tevens een belangrijke focus binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die een rode draad vormen bij beleidsbeslissingen genomen door de provincie Antwerpen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's

Via Mondiaal Beleid zet de provincie Antwerpen in op tal van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Niet uitsluitend op SDG 17 partnerschappen, die Mondiaal Beleid als uitgangspunt neemt, maar eveneens op SDG 1 geen armoede, SDG 4 kwaliteitsonderwijs, SDG 5 gendergelijkheid, SDG 10 ongelijkheid verminderen, SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12 verantwoorde consumptie en productie, SDG 13 Klimaatactie en SDG 15 leven op het land.

Meer info over SDG's en de provincies vind je hier.