Skip to main content
FilePdf

Gedeputeerde Ann Schevenels Nieuwe Voorzitter VVP

Uittredend voorzitter Luk Lemmens  gaf op 15 februari 2019 de voorzittershamer voor de volgende 3 jaar door aan Ann Schevenels.

Na het nodige overleg op de Raad van Bestuur gaf uittredend voorzitter Luk Lemmens (gedeputeerde Antwerpen, NVA) de voorzittershamer voor de volgende 3 jaar door aan Ann Schevenels, gedeputeerde Vlaams Brabant (VLD) en tevens titelvoerend burgemeester van Keerbergen. Luk Lemmens werd aangesteld als nieuwe VVP ondervoorzitter. 
 

Historiek VVP-voorzitterschap

De VVP werd in het verleden, telkens met een beurtrol van drie jaar, voorgezeten door respectievelijk: Jan Vallaeys, Fernand Peuteman, Jan Durnez, Johan Beke, Jos Geuens, Hilde Bruggeman, Marc Vandeput en Luk Lemmens. De VVP voorzitter zit zowel het Bureau (dagelijks bestuur) als de Raad van Bestuur van de VVP voor. In haar maidenspeech legde de nieuwe VVP voorzitster o.m. volgende accenten

De toekomst van het provinciaal bestuursniveau zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van het nieuw Vlaams regeerakkoord. Het is goed dat de VVP in al haar scherpte heeft uitgedrukt waarover het gaat nl. ‘Samen 1 overheid’. Onze specifieke rol is daarbij ‘streekmotor zijn’ gericht voornamelijk naar gemeenten en specifieke streken en dit in bestuurlijk partnerschap. Onze provinciale legislatuurnota’s moeten daar getuigen van zijn. (…). Het is belangrijk dat de provinciebesturen ook zelf meer de boer op gaan. Waarom zouden ze niet hun respectievelijke legislatuurnota’s gaan voorstellen in het Vlaams parlement zodat ze daar weten wat de provinciebesturen doen en hoe we het doen zodat de Vlaamse overheid daar rekening mee kan houden. In het verlengde daarvan kijken we ook uit naar de actualisering van de VVP ambitienota en het verder zetten van de actie ‘de boer op’.

Bij de eerste editie werd de ambitienota niet alleen verspreid maar ook toegelicht in politiek en maatschappelijk Brussel. Deze actie werd trouwens ten zeerste geapprecieerd. Zulke dingen als o.m. ‘het naar buiten komen met onze ambities’ zijn belangrijke kapstokken die we moeten gebruiken.’ (…) ‘Wij moeten meer dan andere bestuursniveaus laten zien dat we efficiënt bezig zijn, dat we onze dossiers kennen en ook daadwerkelijk aanpakken…’ (…) ‘We moeten laten zien dat één van onze bestuurskenmerken veerkracht met als belangrijk accent het soepel kunnen omgaan met het beantwoorden van uitdagingen zonder in structuren terecht te komen zoals regiovorming.

Daar tegenover plaatsen wij onze gebiedsgerichte werking. Problemen oplossen waar ze zijn in bestuurlijk partnerschap maar er ook zorg voor dragen dat deze problemen niet doorgeschoven worden naar andere streken. Maw oog hebben voor het geheel! Daar zijn we als provinciebesturen mee bezig. Dat doen we ook heel goed. Daar zijn we partner in bestuur.’ (…).

Klik hier voor persbericht provincie Vlaams-Brabant

 

Ann Schevenels