Skip to main content
FilePdf

Gedeputeerde Luk Lemmens nieuwe voorzitter Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

Begin februari werd gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA, Antwerpen) verkozen als voorzitter van de Raad van Bestuur van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV), de koepel van alle provinciale scholen en centra. 

Luk Lemmens is eerste gedeputeerde voor de provincie Antwerpen en heeft onder andere onderwijs, algemeen beleid, mobiliteit en ruimtelijke ordening als bevoegdheden binnen de deputatie.  Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V, West-Vlaanderen) werd aangesteld als ondervoorzitter. Jean de Bethune is in de provincie West-Vlaanderen bevoegd voor economie, woonbeleid, ondersteuning hoger onderwijs, externe relaties en noord-zuid-beleid, algemene financiering en budget, beleidsondersteunende dataverzameling en streekontwikkeling. 

In een eerste reactie geeft Luk Lemmens aan dat hij een groot pleitbezorger is van het technisch en beroepsonderwijs."​Een keuze voor een technische of beroepsopleiding in één van onze provinciale scholen is een positieve keuze. Een bewuste studiekeuze voor een sterke opleiding leidt tot gemotiveerde leerlingen die goed worden voorbereid voor de arbeidsmarkt. Vaak zijn ouders, maar ook de overheid, zich hier onvoldoende van bewust
​ ,"
aldus Luk Lemmens.

En die studiekeuze kan al vroeg genomen worden in het provinciaal onderwijs. Al vanaf de eerste graad van het secundair onderwijs kunnen leerlingen bewust kiezen voor een opleiding tot bijvoorbeeld bakker, kapper, lasser, elektromechanicus of landbouwer. Volgens Luk Lemmens is dat een goede zaak:

"​We zien dat de leerlingen die kiezen voor het provinciaal onderwijs als heel snel weten welke richting ze uit willen. Daarom zorgen we ervoor dat ze in de eerste graad al meteen kunnen proeven van het beroep van hun dromen. Zo spreken we meteen hun talenten aan en dat werkt erg motiverend.

Voor gedeputeerde Jean de Bethune staat innovatie hoog op de agenda."​We moeten blijvend op zoek gaan naar nieuwe niches binnen onderwijs. De noden zijn er, het is aan ons om er de juiste, innovatieve antwoorden op te formuleren. Sterk inzetten op duaal leren kan ons daar zeker bij helpen,​ " aldus de ondervoorzitter van POV.