Skip to main content
FilePdf

Het plaggen in De Averegten zorgt voor herstel van de oorspronkelijke fauna en flora

25 november 2020  | Provincie Antwerpen geeft oorspronkelijke fauna en flora een kans door plaggen van de huidige grondlaag. 

Uit oude waarnemingen in Provinciaal Groendomein De Averegten blijkt dat een deel van het domein een vrij vochtig heidegebied was. Om de oorspronkelijke fauna en flora de kans te geven zich te herstellen, heeft het domein vorig jaar een deel bos met voornamelijk moeraseiken gekapt. De bladeren van deze bomen zorgden voor verzuring en verdichting van de bodem. Deze laag wordt nu machinaal verwijderd (‘plaggen’).

Plaggen verwijdert de voedselrijke laag tot op de diepte waar de overgebleven zaadbank van de oorspronkelijke vegetatie zich bevindt. De zaadjes van heide kunnen meer dan 80 jaar in de grond wachten op optimale omstandigheden om te kiemen.

Ook legt het domein enkele reptielenhopen aan. Doordat dit een open plek in het bos wordt, zullen warmte minnende soorten zoals de levendbarende hagedis en hazelworm zich hier zeer thuis voelen. De reptielenhopen zorgen voor voldoende schuilplaatsen en warme plekjes om de winter door te komen.

Het begrip ‘heide’ is uiteraard zoveel meer dan enkel de struikheide die er zal groeien. Van vlinders zoals het boomblauwtje, tot sprinkhanen zoals de blauwvleugelsprinkhaan zullen hier terug een geschikte biotoop vinden. Allemaal soorten die in een schaduwrijk bos hun habitat niet vinden en hierdoor veelal verdwenen zijn in Vlaanderen.

Op termijn zal het perceel zich ontwikkelen tot een prachtig heideperceel!

Het project ontvangt voor deze werken een Projectsubsidie Natuur, toegekend door het Agentschap voor Natuur en Bos, in het kader van de Instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen.