Skip to main content
FilePdf

Ingrepen in en rond de Molenbeek moeten Rumst tegen 2022 helpen in de strijd tegen wateroverlast

14 april 2020 | De Kerremansstraat in Rumst gaat ingrijpend aangepakt worden om de wateroverlast in de buurt tegen te gaan.

De Kerremansstraat in Rumst gaat ingrijpend aangepakt worden om de wateroverlast in de buurt tegen te gaan. De gemeenten Rumst en Boom, de provincie Antwerpen en Pidpa investeren er meer dan 2 miljoen euro. Er komt een gescheiden riolering voor afvalwater en regenwater. Een groene waterbuffer voor hemelwater maakt de buurt beter leefbaar, en de Molenbeek krijgt een nieuwe open bedding. 

In Rumst is een samenwerking opgezet tussen de gemeente Rumst, de gemeente Boom, Pidpa en de provincie Antwerpen. Samen proberen ze de wateroverlast in de Kerremansstraat en de Molenstraat in deelgemeente Reet aan te pakken. Na zware regenval steeg het water er soms wel tot 1,20m hoog. De Kerremansstraat wordt grondig aangepakt. Pidpa voorziet een gescheiden riolering die regenwater en afvalwater apart kan afvoeren.

Een grote buffervijver zal het hemelwater opvangen. De nieuwe bufferzone krijgt ook een ecologische landschapsinrichting en creëert daardoor kansen voor de lokale natuur.

Gedeputeerde voor waterbeleid Jan De Haes licht de rol van de provincie toe:

“De provincie beheert de onbevaarbare waterlopen. Wij investeren deze legislatuur 24 miljoen in duurzame waterhuishouding om waterproblemen op te lossen. De Molenbeek wordt verlegd zodat deze niet meer door de lange inbuizing in de Molenstraat hoeft te stromen en kan daardoor helemaal open gelegd worden. Het water zal vervolgens in het provinciale overstromingsgebied Molenbeekse Plassen terechtkomen. Al deze maatregelen houden het snel afstromende regenwater van de Molenbeek en de Kerremansstraat weg uit de Molenstraat, zodat deze minder vaak zal overstromen.”

Mits de aanbestedingsprocedure en de voorbereidende nutswerken afgerond zijn, kunnen de partners in augustus 2021 met de werken beginnen. Tegen de lente van 2022 behoren natte voeten dan bij heel wat getroffen mensen tot de verleden tijd.