Skip to main content
FilePdf

Limburg eerste provincie die Europees gaat spelen

De provincie start een samenwerking met het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (Vleva) om Europa dichter bij de Limburger te brengen. Riemstenaar Jan Noelmans gaat als liaison-officer op zoek naar Europese subsidies voor Limburgse projecten en moet Limburg promoten in Europese netwerken.

Sinds de mijnsluitingen, meer dan 30 jaar geleden, is er al heel veel Europees geld naar Limburg gevloeid. “Meer dan 800 miljoen euro voor 2.100 projecten”, weet gedeputeerde voor Europese Aangelegenheden Tom Vandeput (CD&V). “Naar aanleiding van de nieuwe erkenning als transitieregio, kan Limburg in de periode 2021-2027 opnieuw rekenen op 137 miljoen Europese subsidies. Om de banden tussen de Limburgse lokale actoren en Europa korter te maken, starten we nu een samenwerking met Vleva. We hebben Vleva gevraagd een gedecentraliseerd Europa-netwerk uit te bouwen in Limburg.” Deze samenwerking wordt woensdag voorgelegd aan de provincieraad.

Decentraal


Bij Vleva verwacht algemeen directeur Jan Buysse veel van het partnerschap met Limburg. “Vleva is een vooruitgeschoven post van de Vlaamse overheid bij de EU en werkt vooral in Brussel. Er was enerzijds de vraag van de provincie en middenorganisaties om korter op de Europese bal te spelen. Anderzijds wil de Vlaamse overheid meer decentraal werken. Wij willen graag de handen in mekaar slaan en zien deze samenwerking als een belangrijke hefboom is om Europa een stap dichter bij de Limburger te brengen.”

Brugfiguur


Concreet start de samenwerking op 1 oktober voor een proefperiode van twee jaar. Vleva zal Jan Noelmans als projectcoördinator inschakelen. “Ik kijk ernaar uit om als
brugfiguur aan de slag te gaan tussen de provincie en de Europese instellingen”, zegt Noelmans die al zijn sporen verdiend heeft in het Europees Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement. Momenteel is Noelmans werkzaam op het kabinet van minister De Block en zetelt hij namens Open Vld in de gemeenteraad van Riemst. “Het is een goeie zaak dat Limburg investeert in een Europese representatie. Ik zal deels in Brussel en deels in Limburg aan de slag gaan en vooral werken binnen een Limburgs Europees netwerk.”


Antennes


“We zullen de socio-economische organisaties en gemeenten de komende weken vragen om met ankerpersonen in te stappen in ons netwerk van Europese antennes”, zegt gedeputeerde Vandeput. “Er is in het verleden goed werk verricht met de klassieke Europese programma’s. Dat werk zetten we ook voort, maar daarnaast willen we met ons Europees netwerk tijdig kunnen inpikken op andere mogelijkheden. Als we Limburg op de agenda van Europese congressen en netwerken krijgen, opent dat de deur naar internationale samenwerking en kennis die voor de Limburgse economie kan worden ingezet.”