Skip to main content
FilePdf

Meer dan 2000 jaar oude bronzen wapens komen naar Provinciaal Archeologisch Depot

22 maart 2023 | Deze namiddag vond in het Provinciaal Archeologisch Depot in Antwerpen de officiële overdracht plaats van een reeks speerpunten en zwaardfragmenten uit de bronstijd. Deze unieke objecten zijn meer dan 2.000 jaar oud en werden gevonden in Zandhoven. Wat uniek is voor Vlaanderen, want de meest nabije vondsten situeren zich in het buitenland. Het minutieuze onderzoek van deze vondsten tonen bovendien sporen van geweld maar ook, mysterieuzer, van verbranding. Het is de eerste maal dat particulieren een collectie archeologische vondsten overdragen aan het depot. Binnenkort wordt een selectie van de wapens tentoongesteld in het provinciehuis.

Eind jaren 1960 vond Jos Grimon bij het graven van een drenkput voor zijn vee een reeks bronzen wapens. Nooit heeft hij overwogen deze vondsten, 8 speerpunten, 1 bijl en fragmenten van 5 zwaarden, van de hand te doen. Meer dan vijftig jaar later hebben zijn 11 (!) kinderen beslist deze erfenis van hun vader over te dragen aan het erkend Provinciaal Archeologisch Depot van de provincie Antwerpen.

Mee op initiatief van het depot zijn de wapens intussen onderzocht. Ze blijken wel degelijk gebruikt te zijn – er zijn sporen van geweld op te vinden –, maar – iets mysterieuzer – ze zijn ook verbrand en deels gesmolten. Een sluitende uitleg hebben we hiervoor nog niet. Wat wel vaststaat is dat de vondsten uniek zijn voor de regio. De meest nabije vergelijkbare vondsten vinden we immers in Frankrijk en Engeland, respectievelijk in de valleien van de Seine en de Thames.

Luk Lemmens: “We zijn zeer blij dat de familie Grimon de beslissing genomen heeft om deze unieke verzameling over te dragen. Het getuigt van veel vertrouwen in ons depot. Wij garanderen dat de collectie, ook een stuk familiegeschiedenis, bij ons in veilige handen is en altijd als een geheel bewaard zal blijven. We hopen – en zijn er eigenlijk van overtuigd – dat dit ook inspirerend mag werken voor andere eigenaars van dergelijke oude collecties. Daarnaast hopen we dat de ontsluiting van deze collectie mag bijdragen tot een betere kennis en begrip over ons verleden bij onderzoekers maar ook het grote publiek.”

Om de overdracht in de verf te zetten en als blijk van waardering voor de schenkers, heeft het depot een rijk geïllustreerde archeologiebrochure aan ‘De verzameling Grimon’ gewijd. Het verhaal van de vondst en van het onderzoek wordt hier voor het eerst verteld. De eerste exemplaren van de publicatie werden overhandigd aan de familie. De gratis brochure is aan te vragen via erfgoed@provincieantwerpen.be of 03/240 64 28.

Een selectie uit ‘de verzameling Grimon’ zal ook te zien zijn op de tentoonstelling ‘Eigen/Aardig. Kunst en archeologie in dialoog’. Deze loopt vanaf 20 april in het provinciehuis.