Skip to main content
FilePdf

Meer ruimte voor water door afbraak woning in Balen

8 november 2019| De provincie laat een woning afbreken die gelegen is in de Peer Luytendijk 4 in Balen. De afbraak is één van de maatregelen tegen de wateroverlast in de regio Mol-Balen. De buurt zal vanaf november  hinder ondervinden. De provincie volgt de werken op de voet op om de hinder zo kort mogelijk te houden.

De regio rond Mol en Balen is gevoelig voor wateroverlast en overstromingsgevaar. De provincie heeft er als waterloopbeheerder al verschillende maatregelen genomen zoals de aanleg van 2 overstromingsgebieden en de verlegging van een aantal waterlopen.

In 2007 werd er een actieplan ‘Ruimte voor water’ voor Mol-Balen goedgekeurd. De afbraak van 6 zonevreemde woningen in het valleigebied van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht via een uitdovingsbeleid behoorde tot één van de acties.

 

Moeilijke maar noodzakelijke beslissing

Het bovengenoemde valleigebied heeft een enorme potentie als buffergebied maar wordt nu gehypothekeerd door een aantal woningen. De provincie wil dan ook op middellange termijn de kern van het valleigebied vrij maken van bewoning. Bovendien worden de woningen zelf ook al enige tijd bedreigd door een verhoogd grondwaterpeil. Didier Soens, directeur van de dienst Integraal Waterbeleid, legt uit hoe dat komt: “Vroeger onttrok men op grote schaal grondwater stroomopwaarts in het valleigebied. Die industriële activiteit is eind vorige eeuw stopgezet zodat heel het gebied geleidelijk aan te maken kreeg met een verhoging van de grondwaterstand”.

 

Volgens Jan De Haes, sinds 2019 gedeputeerde bevoegd voor Milieu, Natuur en Waterbeleid, was het geen gemakkelijke beslissing omdat de situatie van die 6 gezinnen botste met een algemeen breder belang: “Stel je even voor dat je nieuws krijgt van de overheid dat men je woning wil opkopen omdat ze gelegen is in een problematisch en beschermd valleigebied. Dat wens je eigenlijk niemand toe.”  

Didier Soens, directeur van de dienst Integraal Waterbeleid, analyseerde alle elementen. “We hebben alle pistes overwogen en een uitdovingsbeleid leek de meest menselijke oplossing. De provincie koopt de woningen over maar de bewoners moeten hun woningen nog niet verlaten. Ze krijgen levenslang woonrecht tot het moment dat ze zelf beslissen om de woning te verlaten. Dan pas worden de woningen afgebroken.” Een woning aan de Schepsmolenstraat werd eerder al afgebroken. De woning op Peer Luytendijk 4 is de tweede in rij.

 

Woning

Hinder mogelijk

De afbraakwerken brengen onvermijdelijk wat lawaai-, stof- en verkeershinder met zich mee. De provincie beperkt de hinder tot een minimum. Ze volgt de werken op de voet op om de vooropgestelde planning van 5 werkdagen zo goed mogelijk te respecteren. De buurt kreeg deze week ook een infobrief in de bus.

 

Hoe verloopt de afbraak?

  • Dag 1: voorbereiden van de werf en verwijderen van de asbest naar een erkende verwerkingsplaats
  • Dag 2 en dag 3: slopen van hoofd- en bijgebouwen
  • Dag 4: afvoeren van het puin
  • Dag 5: afgraven van het terrein en egaliseren

 

Het afval wordt correct gescheiden en verwerkt. De aannemer (firma Guy Nooyens) verzamelt en vervoert het asbest in een speciale container om verontreinigingsrisico voor het milieu uit te sluiten.

PRAKTISCHE INFO

Voor alle vragen bij de uitvoering van de werken, kan men contact opnemen met Jan Ronsyn op telefoonnummer 03 240 58 03 of via mail jan.ronsyn@provincieantwerpen.be.

PERSINFO & INTERVIEWS

Beleidsverantwoordelijke:

 

Jan de Haes, gedeputeerde bevoegd voor Milieu, Natuur en Waterbeleid

Perscontact: Helke Verdick

M 0484 09 05 97

E helke.verdick@provincieantwerpen.be

 

Dienst Integraal Waterbeleid:

Jan Ronsyn, projectmedewerker

M 0496 14 72 44

E jan.ronsyn@provincieantwerpen.be