Skip to main content
FilePdf

Naar een betere verkeersleefbaarheid in Geel, Mol, Dessel en Retie

9 juli 2019 | Momenteel werkt de provincie Antwerpen in nauw overleg met de gemeentebesturen van Geel, Mol, Dessel en Retie achter de schermen aan het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118. Via de online enquête vorige zomer en de dialoogmarkten in het najaar van 2018 ontvingen we ontzettend veel input. We verzamelden heel veel verschillende combinaties van tracés We werken nu een methode uit om het aantal te onderzoeken tracés te bundelen. De methodiek en de weerhouden tracés beschrijven we uitgebreid in startnota’s die we in het najaar voorleggen aan de burgers, het departement, de betrokken gemeenten en de adviesinstanties

Publieke raadpleging najaar 2019

Van begin oktober tot begin december kan iedereen de startnota’s van beide PRUP’s inkijken. Je kunt er verbetersuggesties, opmerkingen en bedenkingen over indienen. Jouw inbreng is voor de provincie Antwerpen een belangrijke meerwaarde aan dit project. Bij het begin van de publieke raadpleging plannen we infomarkten waarop we meer uitleg geven over de inhoud van de startnota’s. Je kunt zowel op dat moment als tijdens de hele periode van de publieke raadpleging reacties op die startnota’s indienen. Het infomoment over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis vindt plaats in Geel. Voor het PRUP Wegverbinding N18-N118 kunt u terecht op infomarkten in Mol, Dessel en Retie. De data en locaties bepalen we de komende weken.

Blijf op de hoogte

Houd de webpagina over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en de webpagina over het PRUP Wegverbinding N18-N118 in de gaten, daar lees je steeds de meest actuele informatie. Je vindt er ook de data en locaties van de infomarkten, zodra die vastgelegd zijn. Bij elke volgende stap in het proces en bij elk nieuwtje versturen we deze nieuwsbrief. Ken je iemand die deze nieuwsbrief ook graag ontvangt? Stuur dan zeker de inschrijflink door.