Skip to main content
FilePdf

Nieuwe uitvoeringsbesluiten Vlaamse Regering - Coronacrisis

24 maart 2020 | Gisterenavond keurde de Vlaamse Regering bijkomende uitvoeringsbesluiten goed: Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning bevat maatregelen met betrekking tot de termijnen en administratieve handelingen van het Omgevingsdecreet in het licht van de Corona-crisis. U vindt de uitvoeringsbesluiten hier terug.