Skip to main content
FilePdf

Oost-Vlaanderen trekt 2,4 miljoen euro uit voor nieuwe fietsinfrastructuur aan de Coupure in Gent

17 december 2020 |Eén van de drukste fietsroutes van Gent krijgt er binnen de twee jaar een nieuwe fietsonderdoorgang bij. Provincie Oost-Vlaanderen trekt een forse subsidie van 2,4 miljoen euro uit om de aanleg van een fietsonderdoorgang onder de Contributiebrug te ondersteunen. De werken starten begin volgend jaar en het project moet tegen het najaar van 2022 klaar zijn.

Goed nieuws voor de vele fietsers langs de Coupure: vanaf het najaar van 2022 zullen zij gebruik kunnen maken van een nieuwe fietsonderdoorgang onder de Contributiebrug, die hen scheidt van het andere wegverkeer. Momenteel verliezen fietsers die de Nieuwe Wandeling willen oversteken nog veel tijd voor de verkeerslichten, met tijdens de spitsuren soms gevaarlijke conflictsituaties. Uit tellingen van onder andere de Stad Gent blijkt bovendien dat het aantal fietsers op de fietsroute langs de Coupure jaar na jaar toeneemt.

Stad Gent zal daarom het komende 1,5 jaar een onderdoorgang voor fietsers aanleggen aan de kant van de Coupure Links. Voorts vernieuwt de Stad ook de nabijgelegen Tweegatenbrug. De nieuwe Tweegatenbrug wordt een voetgangers- en fietsersbrug, waarbij voetgangers en fietsers een eigen traject zullen volgen. De fietsonderdoorgang en de fietsersbrug behoren tot het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, en verbinden de noordelijk rand van Gent en de randgemeenten met de binnenstad.

Gezien de linken met het provinciale mobiliteitsbeleid besliste de Oost-Vlaamse deputatie om de Stad Gent een toelage van 2,4 miljoen euro toe te kennen voor de bouw van de fietsonderdoorgang. Vijftig procent hiervan wordt gefinancierd via het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid. Voor de vernieuwing van de Tweegatenbrug kan de Stad rekenen op een provinciale subsidie van ruim 50 000 euro. 

Gedeputeerde voor Mobiliteit Riet Gillis: “De broodnodige modal shift naar een meer duurzame mobiliteit behoort tot de speerpunten van het provinciale mobiliteitsbeleid, en daarbij zetten we ook sterk in op ondersteuning van steden en gemeenten. Een route zoals die langs de Coupure wordt zo druk gebruikt dat tijdens de spitsuren bijna heuse fietsfiles ontstaan. Door de nieuwe fietsinfrastructuur waar we met de Provincie financieel aan bijdragen, krijgen die opstoppingen geen kans meer en zal het comfort en de veiligheid van fietsers fors verhogen. Op die manier zullen nog meer pendelaars en scholieren voor de fiets kiezen."

Copyright afbeeldingen: Stad Gent