Skip to main content
FilePdf

Patroonmaaien geeft meer vissen kans om noodzakelijke ruiming van waterlopen te overleven

12 november 2020 | Elk najaar ruimt de provincie Antwerpen het overvloedige kruid in haar 2.400 km waterlopen. 70% van deze noodzakelijke maaiwerken gebeurt machinaal met een maaikorf waardoor er onvermijdelijk ook vissen op de oever terecht komen. Om vissterfte te vermijden, past de provincie niet alleen ecologisch maaibeheer toe, maar worden vissen die toch tussen het maaisel belanden teruggeplaatst.

De provincie Antwerpen beheert 2400 km onbevaarbare waterlopen. Vanaf september tot ongeveer midden februari maait ze in 90% van deze waterlopen het vaak welig tierende kruid. Dat jaarlijkse onderhoud moet zorgen voor een vlotte doorstroming van water en zo wateroverlast verminderen. Door de aanhoudende droogte waren maaiingen in de zomer nauwelijks aan de orde, om natuur en landbouw zo lang mogelijk van water te kunnen voorzien. Het onderhoud in het najaar is dan ook pittig, want door de extreme droogte is er meer plantengroei in de uitgedroogde beddingen.

“70% van de kruidruimingen wordt machinaal uitgevoerd met een maaikorf. Hierdoor komen jammer genoeg ook de vissen terecht op de oever”, vertelt Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor Waterbeleid. “We streven naar een zo goed mogelijk ecologisch maaibeheer.  Daarom passen we in de rechtgetrokken waterlopen meer en meer ecologisch maaibeheer toe. Dit betekent dat we regelmatig wisselen van kant bij het maaien.  De aannemer zorgt steeds voor een stroomgeul als vluchtzone voor vissen. Bij een meanderende waterloop doen we slechts één oeverkant. Zo trachten we ervoor te zorgen dat de kostbare habitatvariatie in de waterloop behouden blijft en dat de vissen een vluchtweg hebben en dus niet worden bovengehaald tijdens het maaien. Onze provinciale waterlopen doen het steeds beter, er leven zelfs enkele vissoorten in die Europees beschermd zijn en dus alle kansen moeten krijgen.”

Provincie inventariseert opgehaalde vissen en optimaliseert het maaibeheer

De aannemer is momenteel bezig met ecologisch maaien op de kwetsbare Zwarte Nete. De provincie heeft in november intensief een stuk van deze waterloop gecontroleerd op bovengehaalde vissen en zal het maaibeheer verder optimaliseren. Gezien de coronamaatregelen konden er dit keer jammer genoeg geen vrijwilligers van Natuurpunt deelnemen.

Gedeputeerde Jan De Haes: “Een traject van de Wamp werd reeds gecontroleerd met de hulp van vrijwilligers van Natuurpunt. Dat was alvast een zeer aangename en efficiënte samenwerking. Door de coronamaatregelen kunnen er nu geen vrijwilligers helpen maar gezien het succes zal dit volgend jaar zeker herhaald worden. De samenwerking met Natuurpunt toont aan dat wij hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk zoveel mogelijk het ecologisch leven in de waterlopen te ondersteunen. Vrijdag de 13de zal alvast voor deze vissen geen ongeluksdag zijn want drie van onze medewerkers van de dienst Integraal Waterbeleid plaatsen ze ook meteen terug in de waterloop.”

 Patroonmaaien 2 Patroon

 Patroon Patroon 5

Foto’s van een voorbije actie op de Desselse Nete - Copyright: provincie Antwerpen