Skip to main content
FilePdf

Provincie Antwerpen en Vlaamse overheid herstellen natuurlijke overstromingszone in de Callievallei

23 april 2021 | Op 19 april startte de afbraakwerken van een woning en schuur in de Calievallei in de provincie Antwerpen. Deze afbraak past in een groter plan om de natuurlijke overstromingszone van de Grote en Kleine Calie te herstellen. De provincie en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid gaan met de extra waterberging de strijd aan tegen de oprukkende droogte.

 

De Calievallei is van nature een uitgestrekt veengebied met permanent hoge waterstanden. Door drainage en het aanleggen van dijken werden grote stukken droog gemaakt om er woningen en weekendhuisjes op te richten. De Vlaamse en provinciale overheden slaan nu de handen in mekaar om terug ruimte te geven aan water en natuur. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan de Blue Deal, de strijd tegen droogte. Tegelijk creëert dit kansen voor natuurherstel waarin zeldzame planten en dieren zich thuis voelen.

 Volgens Jan De Haes vormt het ecosysteemherstel dé krijtlijn in de provinciale aanpak inzake leefmilieu. Hij verduidelijkt: “Het creëren van meer ruimte voor water, natuur én mens zorgt er voor dat we ook al op korte termijn beter uitgerust zijn tegen de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies. We moeten onze ecosystemen de kans geven om hun werk (gratis en voor niets) te doen. Daarom neemt de provincie initiatieven om hier in de beekvallei van de Calie het lokale watersysteem te herstellen en ruimte te creëren voor meer natuur.”

 Afbraakwerken met weinig hinder

Op 19 april start de aannemer met de afbraakwerken van de woning en de schuur. Eerst zal hij het asbest voorzichtig verwijderen en afvoeren naar een erkende verwerker. Vervolgens worden de constructies gesloopt en de afbraakmaterialen afgevoerd. Aangezien de werken achteraan het perceel plaatsvinden, blijft de hinder voor passanten beperkt. Vrachtwagens zullen wel moeten passeren over de toegangsweg. We proberen de overlast tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

 De werken aan de woning zullen maximaal 20 werkdagen duren.

Afbraak

Naar een natuurgebied dat gewapend is tegen droogte en klimaatverandering

“Als de constructies in het gebied verdwenen zijn, starten we later dit jaar met het afgraven van de dijken en andere ophogingen. De toegangsweg naar de woning wordt verwijderd en de oevers van de vijvers natuurvriendelijk ingericht. Na de inrichting zal er zich spontaan bos ontwikkelen, afgewisseld met struweel, rietland en ruigte. Zo wordt dit een stukje natte topnatuur. Een aantrekkelijk wandelpad zal de gebieden Balderij en Rielenbroek met elkaar gaan verbinden. Het einde van de inrichting is voorzien in 2022”, zegt Hildegarde Quintens, regiobeheerder bij Natuur en Bos.  Het einde van de inrichting is voorzien in 2022. Meer info staat op de website van ANB.

Callievallei