Skip to main content
FilePdf

Provincie Antwerpen heeft twee dagen tijd om fietstunnel onder spoor te schuiven

7 september iets na middernacht start aannemer Mols met het inschuiven van de fietstunnel van 14 meter lang onder spoorlijn 15. Een klus, in opdracht van de provincie Antwerpen, die op slechts 2 dagen uitgevoerd moet worden.

De provincie Antwerpen bouwt naarstig verder aan de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Na de fietstunnel in Geel, de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals schuift provincie Antwerpen nu een fietstunnel onder de spoorlijn ter hoogte van Koulaak in Herentals. “Net zoals de fietstunnel in Geel werd ook deze tunnel volledig naast het spoor gebouwd. Het gaat om een fietstunnel van 14 meter lang en 5,50 meter breed.” Aldus gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens. De aannemer plaatste een keerwand van 205 meter tussen het spoor en het aan te leggen fietspad. Deze muur moet het niveauverschil opvangen. Hiervoor werden betonnen pilaren van 9 meter in de grond gestoken. Toch weer een bouwwerk van maar liefst 295 m³ beton en 91 ton ijzer.

Zaterdag 7 september om 0.30 uur starten vakmensen met het opbreken van de spoorlijn. Nadien graven ze een doorgang, schuift men de fietstunnel er in én leggen ze alles opnieuw aan. Dit in een tijdspanne van maximum 55 uur want maandagmorgen om 6 uur is er opnieuw treinverkeer op de spoorlijn 15.

 De fietstunnel kan pas gebruikt worden na de aanleg van het fietspad. De aanleg hiervan start pas na de aanleg van de drie bruggen verder op het traject. Aan de brug over het kanaal Bocholt-Herentals worden de laatste werken uitgevoerd. Nadien volgen nog een fietsbrug in de Sint-Jobstraat en een fietsbrug over de Kleine Nete.

 “Dit is een gigantische investering van bijna 100.000 euro per meter. Maar we móeten dit doen om een cruciale missing link voor fietsers op te lossen. Als wij vanuit de Vlaamse Overheid dit geld niet op tafel leggen, dan gaan er uiteindelijk veel minder mensen kiezen voor de fiets. We willen auto’s weghalen van de weg en mensen verleiden om te kiezen voor de fiets. Daarom doen we dit soort grote investeringen voor een korte afstand van amper 14 meter”, klinkt het bij minister Ben Weyts, bevoegd voor Mobiliteit.

  Als stad Herentals zijn we de provincie zeer erkentelijk voor de investeringen in fietscomfort. De gebruikscijfers tonen aan dat de Herentalsenaar er dankbaar gebruik van maakt dus we kijken ernaar uit om de nieuwe fietstunnel volop in te fietsen. Als stad zetten wij ook volop in op maatregelen om het fietscomfort te verbeteren, zodat de fietser zowel op de fietsostrades als door onze stad comfortabel kan fietsen”, vult Yoleen Van Camp, schepen bevoegd voor Mobiliteit stad Herentals, aan.

Investering van 1,3 miljoen euro

De kostprijs voor de aanleg van deze fietstunnel bedraagt 1,3 miljoen euro. Voor dit project krijgt de provincie Antwerpen 629 200 euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 629 200 euro van de Vlaamse overheid.

Europa ligt als bestuursniveau vaak onder vuur, maar voor de provincie Antwerpen is het een heel belangrijke partner voor het realiseren van vele tientallen grote en kleine projecten,” onderstreept gedeputeerde voor Europese samenwerking Kathleen Helsen. “In de huidige programmaperiode investeerde Europa al meer dan 90 miljoen euro in onze provincie. Onder andere deze fietsostrades bewijzen dat de EU geen ver-van-mijn-bed-show is, maar wel degelijk werkt in ieders buurt.”

Fietsostrade F105 Herentals-Balen

Deze fietstunnel maakt deel uit van de fietsostrade Herentals-Balen. Deze loopt langs spoorlijn 15 en is 36 kilometer lang. De keuze voor de fietsostrade Herentals-Balen is weldoordacht. De fietsostrade F105 loopt door drie kleinere stedelijke gebieden met heel wat werk- en schoolbestemmingen. “Het totale kostenplaatje van de fietsostrade F105 Herentals-Balen bedraagt meer dan 30 miljoen euro. Waarvan 9 miljoen euro gereserveerd is voor 2 fietstunnels en 9 fietsbruggen”, besluit gedeputeerde Luk Lemmens.

Beleidsverantwoordelijke:
Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Perscontact: Faye Van Impe
T 03 240 51 97, M 0486 604 602
E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be


Dienst:
Chris Brouwers
Diensthoofd dienst Mobiliteit
T 03 240 52 87, M 0476 42 07 95
E chris.brouwers@provincieantwerpen.be